16 marca 2022

Konferencja pn. „Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach".

 

W dniu 14 marca br. na platformie ZOOM odbyła się telekonferencja pn. "Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach". Organizatorami wydarzenia było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

 

Konferencja poświęcona była szerokiej problematyce lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, jak i zagadnieniom bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem Banku Danych o Lasach, w tym dopłat Lasów Państwowych do sporządzania UPULi.

 

Konferencja miała na celu:

· Przedstawienie ogólnej problematyki zarządzania lasami prywatnymi w Polsce.

· Przedstawienie dotychczasowych działań w zakresie wsparcia tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.

· Sformułowanie kierunków rozwoju narzędzi wspierających zarządzanie lasami prywatnymi.

 

Uczestnikami sympozjum byli przedstawiciele różnych Instytucji, pracownicy starostw powiatowych, Lasów Państwowych, stowarzyszeń oraz podmiotów prywatnych zajmujących się w swojej działalności lasami prywatnymi. Na wydarzeniu nie mogła zabraknąć również naszego Stowarzyszenia, które reprezentowane było przez Prezesa SLIWL dr inż. Stefana Traczyka. Prelegent SLiWL miał możliwość zaprezentowania sztandarowego projektu stowarzyszenia pt. Izby Leśne - nowatorski projekt organizacji lasów prywatnych w Polsce. W załączeniu materiały dotyczące Izb Leśnych przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów.

 

Pozostałymi prelegentami konferencji byli:

· Emilia Wysocka-Fijorek: Lasy prywatne w oczach różnych grup interesariuszy – problemy z zarządzaniem (IBL, BULiGL).

· Marcin Myszkowski: Lasy prywatne w Banku Danych o Lasach i statystyce publicznej (BULiGL).

· Lena Wyderkowska: Dopłaty z Funduszu Leśnego do sporządzania UPUL, stan aktualny, plan rozwoju, problemy z odbiorami danych (DGLP).

· Elżbieta Budka: Wsparcie właścicieli lasów prywatnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

· Marcin Śliwa: Narzędzia do sporządzania i kontroli danych uproszczonych planów urządzenia lasu (BULiGL).

· Artur Michorczyk: Plany Uproszczone - system wspomagający nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (BULiGL).

· Andrzej Miś: Starostwo Tarnowskie.

· Maciej Lewandowski: Wystąpienie wykonawcy UPUL: niejednoznaczność przepisów Ustawy o lasach na temat lasów prywatnych (TAXUS UL).

· Kamil Piątek: Wystąpienie wykonawcy UPUL: proces tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu (LAS-R).

· Michał Kocik: Wystąpienie wykonawcy UPUL: proces tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu (F. H. U. BIODATA).

 

Poniżej link do materiałów pokonferencyjnych wraz z prezentacjami przedstawionymi podczas ww. wydarzenia.

Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach

 

Opracowania i broszury dotyczące Izb Leśnych prezentowane w trakcie wystąpienia:

IZBY LEŚNE - broszura informacyjna

IZBY LEŚNE - ekspertyza prawna_etap I

IZBY LEŚNE - ekspertyza prawna_etap II

IZB LEŚNYE - we współczesnym porządku prawnym

IZBY LEŚNE – nowatorski projekt organizacji lasów prywatnych w Polsce

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola