Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Aktualności

23 września 2022
Jakie WYZWANIA przynosi rzeczywistość nadprodukcji roślin, zamknięcia się rynku wschodniego, braku pracowników, wzrostu cen środków produkcji i wielu innych ograniczeń? Rośliny ozdobne postrzegane są w naszym społeczeństwie nadal jako dobro luksusowe. Dobro cenne i piękne, które jednak w trudnych czasach się ogranicza lub rezygnuje z niego całkowicie. Dotyczy to całego rynku - zarówno konsumentów końcowych jak i odbiorców instytucjonalnych.  Jak
13 września 2022
W dniach 13-16. września 2022r., odbędą się Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. W poniedziałek 12 września, a więc dzień przed oficjalnym otwarciem targów DREMA, odbyła się  międzynarodowa konferencja KOOPDREW, organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego we współpracy z Lasami Państwowymi. Oprócz analizy sytuacji rynku drzewnego w Polsce, stanu i perspektyw przemysłu celulozowego,
10 września 2022
Tylko do 30 września br. trwa nabór w konkursie Lasów Państwowych „Natura od kuchni”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami. Aby wziąć udział w konkursie,
10 września 2022
  Tylko do 30 września br. trwa nabór w konkursie Lasów Państwowych „Natura od kuchni”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami. Aby wziąć udział w konkursie,
26 sierpnia 2022
W dniu 12 września br. w Poznaniu planowana jest IX edycja Kongresu Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2022. Organizatorami są Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Współpracę partnerską wyraziły Bank Pekao oraz MTP GRUPA.  Zaproszenie skierowane jest do profesjonalistów, przedsiębiorców drzewnych z Polski i zagranicy.  Spotkanie dotyczyć będzie całego zakresu spraw związanych z obecnymi i spodziewanymi wyzwaniami,
18 sierpnia 2022
W dniu 18 sierpnia 2022 roku obyło się webinarium w spawie rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej Forest Stewardship Council® (FSC), było to jedno z ostatnich już konsultacji publicznych w przedmiotowej sprawie. Cały cykl konsultacyjny rozpoczął się 29 lipca br., które prowadzi FSC International. Krajowi reprezentanci FSC zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału. Możliwość zgłaszania uwag potrwa do 9 września 2022 roku.
18 sierpnia 2022
Czy jest taka możliwość ? Jak mogłoby to wyglądać w praktyce ? Z związku z publikacją artykułu pt. Polacy masowo kupują drewno na opał. Lasy Państwowe mówią o niepotrzebnej panice (https://www.money.pl/gospodarka/polacy-masowo-kupuja-drewno-na-opal-lasy-panstwowe-mowia-o-niepotrzebnej-panice-6799608994306560a.html) skontaktował się z naszym Stowarzyszeniem p. Dawid z propozycją działania w obecnej sytuacji i roli jaką mogłyby w nim odegrać biomasa pochodząca z lasów prywatnych. Dla pełnego zrozumienia i
05 sierpnia 2022
Do 21 października 2022 r. został przedłużony termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych. Pierwotnie nabór miał zakończyć się 19 sierpnia. Jest to pomoc udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności dla beneficjentów ubiegających się o
05 sierpnia 2022
Właściciele prywatnych lasów, które ucierpiały podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych (klęsk żywiołowych) mogą ubiegać się o wsparcie do organu nadzorującego.  Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o lasach” nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących
20 lipca 2022
Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do  końca lipca 2022 r. w biurach agencji przyjmowane są wnioski o inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dopłaty te pochodzą z budżetu PROW na lata 2014-2020. Z dopłat mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne lub organizacje bez osobowości prawnej, które mają nadany nr identyfikacyjny. Dopłaty do lasów prywatnych w
20 lipca 2022
Spółki wodne mogą pozyskać do miliona złotych na zadania związane z modernizacją rowów melioracyjnych i przepustów oraz na roboty drenarskie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji, „których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Spółki wodne lub związki spółek mogą otrzymać środki w wysokości do 80 proc. wartości zadania, ale
27 czerwca 2022
W dnach 21-22.06.2022r. w Warszawie odbyło się Forum Przemysłu Drzewnego - Rynek drzewny dziś i jutro: potencjał, ceny, prognozy, zapotrzebowanie. W trakcie wydarzenia poruszono wiele ciekawych zagadnień, wśród nich nie mgło zabraknąć prezentacji Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów pt. Izby Leśne i potencjał lasów prywatnych w Polsce (link). Prezes Stowarzyszenie p. Stefan Traczyk podkreślił jak ważne, a niedocenione są lasy