Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Aktualności

04 maja 2022
W dniu 24 marca 2022 r. na 39 posiedzeniu Senat RP przyjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 619). Zgodnie obowiązującym stanem prawnym zatwierdzenie planu urządzenia lasu nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Jednakże według Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale
25 kwietnia 2022
Lasy Państwowe zrywają umowę najmu z ambasadą Federacji Rosyjskiej na ośrodek w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim. Powodem był brak wpłat za czynsz. Na  terenie ośrodka  znajdują się hotele, wille i domki letniskowe. Skubianka to niewielka wieś tuż przy linii brzegowej rzeki Narew. To tu wiosną, latem i jesienią wypoczywała wierchuszka rosyjskich dyplomatów oddelegowanych przez Kreml do pracy w Polsce. Rauty,
14 kwietnia 2022
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości i nadziei, a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych. Członkom i Sympatykom  Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów  składa  Prezes Zarządu dr inż. Stefan Traczyk wraz ze współpracownikami.
13 kwietnia 2022
Wykorzystanie drewna, które jest odnawialnym i naturalnym surowcem energetycznym,  może by odpowiedzią na wzrost cen innych surowców energetycznych. Dostrzegają to już Niemcy, czy Chińczycy, którzy skupują i  gromadzą drewno. Jak podaje Reuters, Niemcy przygotowują się do kryzysu energetycznego: Pomimo nadejścia wiosny, Niemcy gromadzą zapasy drewna i węgla. Powodem są  rosnące ceny gazu oraz niepewność co do skutków przedłużającej się wojny
31 marca 2022
  Leśnicy po raz kolejny włączają się w działania pomocowe na rzecz Ukrainy. Tym razem, w ramach prowadzonej na szeroką skalę ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych „Plecak dla Ukrainy”, przygotowują ekwipunek ze specjalistycznym wyposażeniem terenowym. Pierwszy z kilku zaplanowanych transportów dotarł już na polsko-ukraińską granicę. W akcję zaangażowane są wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Każda z tych jednostek kupuje i wyposaża plecaki,
29 marca 2022
Jesteśmy przeciwko unijnemu projektowi rozporządzenia dotyczącego wylesiania, gdyż jego przepisy w obecnym kształcie zagrażają m.in. branży leśnej, spożywczej i rolnictwu - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Chodzi o projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym oraz wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylającego rozporządzenie (UE)
16 marca 2022
  W dniu 14 marca br. na platformie ZOOM odbyła się telekonferencja pn. "Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach". Organizatorami wydarzenia było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Konferencja poświęcona była szerokiej problematyce lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, jak i zagadnieniom bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem Banku Danych o Lasach, w tym dopłat
09 marca 2022
Rosyjska agresja na Ukrainę może przełożyć się na osłabienie popytu w Polsce i Europie na wyroby naszego sektora drzewno-meblarskiego - oceniają analitycy PKO Banku Polskiego „Kontynuacja działań wojennych za wschodnią granicą Polski może […] przełożyć się na ograniczenie popytu krajowego. Można założyć, że w krótkim okresie niepewność związana z dalszym przebiegiem wojny przyhamuje gotowość Polaków do inwestowania w trwałe dobra
28 lutego 2022
W dniu 10 lutego br. odbyła się pierwsza debata Instytutu Gospodarki Rolnej. Z względu na liczną reprezentację rolników wśród właścicieli lasów prywatnych, pragniemy jako Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów włączyć się z promowanie interesujących inicjatyw realizowanych m. in. przez zaprzyjaźniony Instytut Gospodarki Rolnej. Tematami poruszanymi podczas spotkania były: protesty rolników, rosnące ceny środków do produkcji, Afrykański Pomór Świń, jak zachęcić
20 lutego 2022
Lasy Państwowe rozpoczęły ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Właściciele zainteresowani sprzedażą gruntów, na których może powstać las, mogą zgłaszać się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży. Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy
04 lutego 2022
Lasy prywatne w Polsce to nadal wielki potencjał, który nie jest wykorzystywany  - mówi dr. inż. Stefan Traczyk, prezeses Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów w rozmowie z magazynem "Biomasa" Zachęcamy do lektury!
28 stycznia 2022
Lasy prywatne otrzymają wsparcie z programu i środków funduszu leśnego Lasów Państwowych w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu. Gospodarowanie lasami prywatnymi odbywa się m.in. na podstawie 10-letnich uproszczonych planów urządzenia lasu. Plany powstają od kilku już lat dzięki programowi i środkom z funduszu leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe. Niemal co trzeci hektar lasów prywatnych posiada plan sfinansowany z tego