25 maja 2023
  W dniach 22-23 maja br. w Ośrodku AMW REWITA RYNIA w Białobrzegach pod Warszawą obyła się konferencję popularnonaukowa pt. Lecznicze właściwości grzybów i roślin. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Wydarzenie dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚIGW. Partnerem był BOŚ Bank. Celem konferencji było przybliżenie prozdrowotnych właściwości grzybów i roślin. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.
20 maja 2023
Szanowni Państwo, mamy ogromny zaszczyt zaprosić w dniach 1-2 czerwca 2023 do Katowic na: IV edycję Konferencji naukowej "Lasy prywatne w Polsce", organizowanej pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Na Konferencji zostaną wygłoszone referaty ekspertów oraz będzie okazja zapoznać się szczegółowo z problematyką i specyfiką lasów prywatnych w Polsce. Ważnym elementem wydarzenia będzie również uhonorowanie laureata tegorocznej edycji Nagrody
08 maja 2023
Jedną z misji Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, jest podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej lasów prywatnych w Polsce. Stowarzyszenie skupia się głównie na aktywności wspomagającej środowisko leśników i właścicieli lasów, a w szczególności działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej tych środowisk. Od kilku lat Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu konferencji naukowych pt.: „Lasy prywatne w Polsce”, których celem jest
02 maja 2023
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w szesnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Krasomówczy konkurs jest propozycją dla gawędziarzy potrafiących w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie, jego zasobach, historii oraz pracy leśników. Wydarzenie sprzyja szerzeniu leśnej wiedzy, budowaniu pozytywnych postaw wobec przyrody, zachęcaniu do częstego odwiedzania leśnych ostępów oraz korzystania
25 kwietnia 2023
Choć żyjemy na „niebieskiej planecie”, woda jest dobrem bardzo ograniczonym. ONZ w raporcie o światowym stanie wód już w 2015 roku ostrzegała przed zagrożeniem niedoboru wody. Winą za ten fakt obarcza się przede wszystkim rosnącą industrializację. Dodatkowo zmiany klimatyczne wpływają na zmianę globalnego obiegu wody w przyrodzie. Już 3,6 miliarda ludzi cierpi z powodu braku wody. Te tendencje to wystarczający
25 kwietnia 2023
  Polska Izba Ekologii objęła patronatem medialnym III edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości”, która odbyła się 30 marca w formule online. Wydarzenie, na którym spotyka się cała branża w celu kompleksowego omówienia bieżących tematów w dziedzinie ochrony środowiska. Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się najlepszymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim szukają rozwiązań, które pomogą im jeszcze lepiej
05 kwietnia 2023
  21 marca 2023 r. Rada ministrów przyjęła uchwałę w sprawie obrony polskich lasów.  W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.  Art. 4
24 marca 2023
Od 1 stycznia do 19 marca 2023 roku na terenie kraju strażacy interweniowali przy ponad 2 800 zdarzeniach związanych z pożarami traw i nieużytków rolnych, w tym na terenie województwa mazowieckiego aż 375 razy. Niestety na terenie całego kraju w pożarach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy,
20 marca 2023
W dniach 14–16 marca 2023 r., w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się już po raz XIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej (ZSL). Tematyką ZSL były zagadnienia związane z wpływem polityki unijnej na funkcjonowanie leśnictwa w obliczu tworzonej Strategii leśnej UE. W tym kontekście w ramach trzech bloków poruszana była tematyka ochrony przyrody i klimatu w lasach, funkcji lasów oraz wieloaspektowych
16 marca 2023
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia skierowaną do prywatnych właścicieli lasów. Jest to dobre kompendium wiedzy dla każdego, kto poszukuje rzetelnych i pełnych informacji o możliwościach prowadzenia własnego gospodarstwa leśnego. Będzie to również wyjątkowa okazja do zadania nurtujących pytań lub przedyskutowania problemów, z którymi mogą się spotykać gospodarujący lasami. Tematy poruszane podczas szkolenia: 1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki
03 marca 2023
  W dniu 2 marca br. odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Learn for Climate” -  „Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”. Projekt finansowany jest w ramach programu ERA-NET Forest Value (UMO-2021/03/Y/HS6/00035). Przedsięwzięcie prowadzone jest również w Niemczech, Szwecji i Słowenii. Projekt ma

Aktualności

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola