19 września 2023

Warsztaty dotyczące projektu EUFORE za nami

 

W ostatnich dniach sierpnia i początkach września odbyły się warsztaty dotyczące projektu pt. Budowanie zrównoważonego, transnarodowego i współtwórczego środowiska w celu definiowania, wdrażania, oraz oceniania programu badań i innowacji oraz planu działania dla łańcuchów wartości  związanych z leśnictwem w Europie.
 

Organizatorem wydarzenia był European Forest Research and Innovation Ecostystem (EUFORE).
 

Koordynatorem projektu jest European Forest Institute (EFI).
 

Czym jest EUFORE ?, to europejski ekosystem badań i innowacji w dziedzinie leśnictwa w projekty „Horyzont Europa” finansowany przez UE i realizowany od listopada 2022 r. do października 2026 r.  Nadrzędną ambicją EUFORE jest znaczna poprawa finansowania badań i innowacji w tym sektorze oraz struktury jego zarządzania.
 

EUFORE  wspiera  utworzenie  Europejskiego  partnerstwa  na  rzecz  leśnictwa  poprzez  opracowanie: Europejskiej  Agendy  Badań  i  Innowacji  (SRIA),  współtworzonej  przez  zainteresowane  strony,  obejmującej  poczwórną  helisę  (przemysł  i  przedsiębiorstwa;  badania  naukowe;  społeczeństwo  obywatelskie;  organy  regulacyjne).
 

W  projekcie  EUFORE  zdecydowano  się  skoncentrować  na  4  głównych  obszarach  tematycznych,  które  również  powinny  znaleźć  odzwierciedlenie  w  SRIA:  I.  Ekologia  lasu,  II.  Gospodarka  Leśna,  III.  Produkty  leśne,  IV.  Społeczne  aspekty  lasów  i  polityka  leśna.
 

Na zaproszenie organizatorów mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach jako strona społeczna wybrana spośród kilku interesariuszy z Polski.
 

Było to dla naszego Stowarzyszenia Leśników i Właścicicili Lasów ogromne wyróżnienie, ale zarazem wyzwanie reprezentowania NGO w kształtowaniu  priorytetów badań w leśnictwie europejskim.
 

Jeszcze raz dziękujemy  Ing. Rastislav Raši, PhD. z Forest Research Institute Zvolen za zaproszenie.
 

Poniżej dostępne są materiały informacyjne związane z warsztatami:
 

informację o celu warsztatów

fiszka Partnerstwa dla lasów

informacje o Partnerach

informacje o projekcie EUFORE

oraz pomysły które udało się zebrać w trakcie trwania warsztatów.

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola