Unia europejska
18 grudnia 2021

Stefan Traczyk: nowe przepisy o dobrych praktykach utrudnią życie właścicielom lasów

Unia Europejska uszczęśliwia nas procedurami, które tak naprawdę,  znając życie i biurokrację,  utrudnią życie i działanie właścicielom lasów .  Uruchamiamy pewne procedury, w wyniku których właściciel lasu będzie miał ograniczone prawo własności do swojego lasu, czy gruntu  – podkreślał prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów – dr inż. Stefan Traczyk podczas dyskusji nad nowelizacją ustaw o lasach i o ochronie przyrody na posiedzeniu senackiej komisji środowiska.

Nowelizacja przewiduje dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt.

– Właściciele lasów zostaną najprawdopodobniej „uszczęśliwieni” unijnymi  dobrymi praktykami.  Mają jednak bardzo małą świadomość na ten temat.  Wielu z nich nie ma doświadczenia z gospodarką leśną i nie przeszło odpowiednich szkoleń  – podkreślał Stefan Traczyk.  Jak wskazywał, zmiany dotkną też tych, którzy nie wiedzą, że są właścicielami lasów.  Według Stefana Traczyka rolnicy już często stosują dobre praktyki, ale tak tego nie nazywają.

Zdaniem Prezesa Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów  czas rozpocząć dyskusję  i zastanowić się nad przeniesieniem kompetencji dotyczących lasów do Ministerstwa Rolnictwa.  –  Tak jak w innych krajach działania dotyczące dobrych praktyk byłyby prowadzone przez ministerstwo rolnictwa, które ma dostęp do większości właścicieli, z których ok. 70 proc. jest związanych z rolnictwem  – mówił.  To  byłby dobry pas transmisyjny. Ministerstwo ma też odpowiednie fundusze – podkreślił Stefan Traczyk.

Senacka komisja środowiska zaakceptowała projekt sejmowy. Teraz ustawa trafi do komisji klimatu, a następnie na posiedzenie Senatu i wróci do Sejmu.

Najważniejsze rozwiązania nowelizacji:

  • Właściciele lasów będą stosować wymagania tzw. dobrej praktyki dotyczącej gospodarki leśnej. Nowe przepisy określają sposób postępowania właścicieli lasów podczas przygotowywania i realizacji działań dotyczącej tej gospodarki.
  • Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra klimatu i środowiska.
  • Wymagania określone zostaną z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.
  • Stosowanie dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wymagania związane z gospodarką leśną zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV tzw. dyrektywy siedliskowej UE oraz ptakom w oparciu o tzw. dyrektywę ptasią UE.

Więcej na temat planowanych zmian:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1243.html

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola