22 czerwca 2017

Spotkanie przedsiębiorców leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych

30 maja w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Lasów Państwowych z przedsiębiorcami z branży leśnej. Tematem rozmów był stan badań w zakresie weryfikacji „Katalogu pracochłonności prac leśnych” opracowanego w latach 2013/2014 i 2015 roku. Poruszono także temat stanu realizacji projektu dotyczącego opracowania elektronicznego systemu pomiaru drewna(Elektro), który został zlecony przez DGLP Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.

Podczas spotkania przedstawiciel UP w Poznaniu zdał relację na temat postępów w realizacji projektu o nazwie Elektro. Głównym celem zespołu z UP w Poznaniu jest opracowanie polskiego, autorskiego, elektronicznego systemu pomiaru drewna. Koszt projektu który zleciły LP to ok 2 mln zł.

Wg dr Mederskiego z UP w Poznaniu, dostępne na rynku aplikacje do pomiaru elektronicznego drewna tj. (iFovea) mają większe wymagania dotyczące pomiaru stosów- którego szerokość trzeba zmierzyć taśmą. Wymagają ponadto dość precyzyjnego robienia zdjęć mierzonego stosu. Błędy te ma zlikwidować autorski projekt Elektro. System Elektro ma być w przyszłości udostępniony także pracownikom Zakładów Usług Leśnych. Przedsiębiorcy leśni wyrazili swoje wątpliwości co do finansowania  tego projektu w związku z możliwością skorzystania z istniejących już aplikacji.

W dalszej części spotkania przedstawiciel ORWLP w Bedoniu- Rafał Selwakowski przedstawił stan aktualnego zaawansowania prac zespołu opracowującego katalogi pracochłonności. Prowadzone prace składają się z następujących etapów:

1) Opracowanie założeń techniczno-organizacyjnych

2) Mierzenie faktycznego czasu pracy i pozostałych elementów nakładu czasu, związanych z procesem produkcji

3) Wyliczenie niezbędnych elementów nakładu czasu wykonania produktu – usługi, z uwzględnieniem: prawa, stosowanych środków produkcji, przedmiotów pracy, przeciętnych możliwości człowieka

4) Ustalenie ekonomicznie uzasadnionej organizacji pracy w tym procesów towarzyszących, mających wpływ na ostateczny koszt produkcji.

Prace są prowadzone obecnie nad: zagospodarowaniem, pozyskaniem maszynowym, pozyskaniem pilarką, zrywką oraz podwozem.

Pracownicy ORWLP w Bedoniu wykonali dotychczas 37 fotografii dnia roboczego oraz 1814 chronometraży poszczególnych czynności. Część prac dotycząca pozyskania pilarką została oddana do weryfikacji zespołowi z  SGGW pod kierownictwem Arkadiusza Orłowskiego.

Kolejnym etapem prac będzie wyliczenie pracochłonności do planu pozyskania w wybranych nadleśnictwach.

Kolejne spotkanie na którym ponownie poruszone zostaną te sprawy już za miesiąc.

Źródło: Link

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola