12 grudnia 2017

Ślady działalności w KPN

W dniu 5 grudnia 2017 odbyło się seminarium poświęcone przedstawieniu projektu „Materialne ślady działalności człowieka w Puszczy Kampinoskiej”. Prelegentem był Pan mgr Michał Paczkowski. Ramy czasowe projektu to lata 2017-2020. Badania będą miały na celu poszukiwanie pozostałości materialnych działalności człowieka na wytypowanych powierzchniach.  

Zespół badawczy skorzysta z następujących metod badawczych:

  • GIS (analiza map i nakładanie warstw pod kątem zbierania informacji dotyczących osadnictwa); 
  • Scanning laserowy - LIDAR, ALS,WOK,NMT (kontrola terenu pod kątem poszukiwania zmian w rzeźbie terenu),
  • AZP – Antropogeniczne Zdjęcie Polski (przeprowadzenie lustracji miejsc wyznaczonych w programie AZP na terenie KPN);
  • Kwerenda źródłowa (analiza materiałów źródłowych dostępnych w zbiorach archiwalnych)
  • Paleośrodowisko (badania pyłków roślin)  

Badania terenowe będą obejmowały lustrację powierzchni odsłoniętych przez naturalne siły przyrody. Bioturbacje to na przykład działalność kretów, dzików, ale też orka leśna, szlaki, melioracje, budowy, nory zwierzęce. We wszystkich powyższych przypadkach jest możliwość znalezienia pozostałości po działalności człowieka. W czasie badań nie planuje się wykonywania jakichkolwiek prac odkrywkowych czy zmieniających obecną rzeźbę terenu.  

Historia osadnictwa w Puszczy Kampinoskiej sięga wielu lat wstecz. Już w mezolicie pojawiali się ludzie, którzy korzystali z dobrodziejstw puszczy. W neolicie, na terenach żyznych zaczęli osiedlać się rolnicy. Następnie w epoce brązu postępował ten proces, aż w epoce żelaza pojawiły się małe wsie w wieloma osadami wzdłuż tarasów wiślanych.    

Projekt zapowiada ciekawe badania, które zobrazują historię osadnictwa na terenie Puszczy Kampinoskiej. Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się z panem mgr Michałem Paczkowski. Partnerami projektu jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Kampinoski Park Narodowy. 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola