02 listopada 2020

Pożarowy raport

W ubiegłym roku pożary lasów na świecie były największe w historii pomiarów. Tak wynika z opublikowanego pod koniec października sprawozdania Komisji Europejskiej. Taki stan zagraża przyrodzie Europy.

Coroczne sprawozdanie na temat pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej przygotowywane jest przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. 20. edycja sprawozdania, którego celem jest zmniejszanie ryzyka pożarów poprzez zbieranie danych statystycznych m.in. o skutkach i przyczynach pożarów, nie napawa optymizmem.  Z krajowych sprawozdań poszczególnych państw wynika, że w 2019 r. spośród państw UE największą liczbę pożarów odnotowano w Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

Według podsumowującego 2019 r. raportu w spłonęło ponad 400 tys. ha obszarów przyrodniczych w Europie.  Ucierpiała rekordowo wysoka liczba obszarów chronionych. Największe szkody w obszarach chronionych – według europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS) – odniosła w 2019 r. Rumunia, gdzie spłonął obszar 73 444 ha. Pożary lasów poważnie dotknęły też obszary Natura 2000 – w 2019 r. spłonęło 159 585 ha ich powierzchni, co oznacza, że prawie połowa całkowitej powierzchni dotkniętej pożarami w UE znajdowała się w tych kluczowych strefach różnorodności biologicznej.

Jak wynika z danych w sprawozdaniu, zmiana klimatu nadal wpływa na długość i intensywność zagrożenia pożarowego w Europie. Do marca – a więc jeszcze zanim w większości krajów rozpoczął się „sezon pożarów” – w UE spłonęły już obszary o większej powierzchni niż średnio w całym roku podczas ostatnich 12 lat. Jak poinformowała Komisja Europejska, dzięki lepszej gotowości i skuteczniejszemu reagowaniu sezon 2019 był jednym z najlepszych w historii pod względem zapobiegania wypadkom (w tym śmiertelnym) związanym z pożarami.  W państwach uwzględnionych w sprawozdaniu za 2019 r. w pożarach roślinności śmierć poniosły tylko trzy osoby.

W raporcie sprawdzono także, jak działa szybkie mapowanie w ramach usługi programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2019 r. uruchomiono go na potrzeby zwalczania pożarów lasów 35 razy, pobijając tym samym rekord dotychczasowego użycia programu. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności uruchomiono w związku z pożarami lasów pięciokrotnie.

Aby przeciwdziałać skutkom pożarów lasów  w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności zaproponowanej w maju w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu zawarto zapisy o dążeniu do poprawy stanu europejskich lasów i wzmocnieniu odporności na pożary lasów. W ramach działań zaplanowano m.in. posadzenie do 2030 r. co najmniej 3 mld drzew. – Z przerażeniem patrzyliśmy w Europie na płonące lasy na zachodnim wybrzeżu USA, na Syberii, w Australii i w Amazonii. Jednak i europejskie lasy zostały poważnie dotknięte pożarami. Aby zapobiegać tak wielkiemu spustoszeniu, potrzeba między innymi ochrony i zarządzania naszymi lasami w taki sposób, aby były mniej podatne na pożary, a przyroda mogła chronić się sama – mówi komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius. Podkreślając wagę zbieranych co roku danych o pożarach lasów komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič dodaje:  – Dane i informacje o faktycznych lub grożących pożarach lasów mają zasadnicze znaczenie. Pomagają nam w zapewnianiu gotowości i zapobieganiu katastrofalnym pożarom roślinności, a także w szybszym i skuteczniejszym reagowaniu w przypadku ich wystąpienia. Dzięki rescEU i usprawnionemu Unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności jesteśmy gotowi nieść pomoc w całej Europie i poza nią.

Pełny raport dostępny jest on-line: link

zuza

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola