Unia europejska
04 października 2021

Digital Forest Day – panel ekspercki

W dniu 13 września br. odbył się Digital Forest Day wydarzenie organizowane w ramach projektu Rosewood4.0: „Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna i cyfryzacji leśnictwa”, koncentrujące się na aktualnej sytuacji, determinantach i wyzwaniach oraz trendach rozwoju technologii cyfrowych w leśnictwie. Organizatorami wydarzenia były: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna z Poznania oraz Forza Agency for Sustainable Development of the Carpathian Region (FORZA) z Ukrainy.

„Jak możemy dziś sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na drewno? Jak pozyskiwać surowiec w sposób zrównoważony, a przy tym najbardziej efektywny? Jak zagospodarować potencjał odpadów drzewnych i drewna poużytkowego? Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami możemy już dziś wykorzystać technologie i narzędzia cyfrowe, które umożliwiają lepsze poznanie dostępnych zasobów i dotychczasowych procesów oraz wizualizację alternatywnych wariantów, co ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji”. Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy sympozjum.

Program obejmował panel ekspercki dotyczący digitalizacji leśnictwa w Polsce i na Ukrainie. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz przedsiębiorstw dostarczających rozwiązania informatyczne dla leśnictwa. W tak ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć i naszego Stowarzyszenia, gdyż tematyka tam poruszana dotyczyła szeroko rozumianego leśnictwa, również prywatnego.

Z perspektywy naszego Stowarzyszenia bardzo ważną kwestią są zagadnienia związane z biomasą, której ilość co raz to bardziej zbliża się do wielkości występującej w Lasach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w przeliczeniu na ha (zasobność w lasach prywatnych – 244 m3/ha, w PGL LP – 286 m3/ha; Leśnictwo GUS 2017). Ma to istotny wpływ na podniesienie świadomości jak lasy wpływają na zmiany klimatu.

W drugiej części spotkania jako jeden z przykładów praktycznych aplikacji rozwiązań cyfrowych zaprezentowane zostały rezultaty projektu RemBioFor „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

Warto wspomnieć także o powstającej w projekcie platformie wiedzy, która jest unikatowym źródłem informacji dotyczących wykorzystania cyfrowych danych i technologii w sektorze. Przykładami dobrych praktyk z całej Europy mogą być np. elektroniczny nos pozwalający na monitorowanie występowania szkodników w lesie, platforma internetowa ułatwiająca współpracę i wymianę danych pomiędzy uczestnikami łańcucha papierniczego, system wspomagania decyzji dotyczących urządzania lasu w oparciu o modelowanie siedlisk w kontekście wpływu zmian klimatycznych, czy też wykorzystanie dronów do wykonywania nasadzeń na terenach górskich. Zebrane rozwiązania są bardzo różnorodne: od metod pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych o lasach, poprzez systemy wspierające urządzanie lasu i zaawansowane maszyny do prac leśnych, po narzędzia ułatwiające monitorowanie i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. W bazie znalazły się także systemy wspomagające śledzenie przepływów surowca i wymianę danych w całym łańcuchu wartości oraz instrumenty wspierające, związane np. z nowoczesną edukacją kadr dla sektora leśno-drzewnego, czy promowaniem i finansowaniem wdrażania rozwiązań cyfrowych. Uruchomienie platformy planowane jest na wrzesień br.

Było nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w gronie zaproszonych gości i móc zapoznać się z obecnie występującymi trendami. Organizatorom gratulujemy inicjatywy. W przyszłości wyrażamy również chęć uczestniczenia w podobnych inicjatywach.

 

Więcej informacji na temat projektu zajdą Państwo pod linkiem:

https://www.itd.poznan.pl/pl/aktualnosci/projekt-rosewood

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola