Unia europejska
09 września 2021

Czy prywatyzacja lasów zwiększy potencjał polskich terenów leśnych?

Zachęcamy do obejrzenia ciekawej prezentacji Rafała Chudego z portalu „Monitor Leśny”, opublikowanej na portalu YT. Autor omawia temat prywatyzacji lasów państwowych i korzyści z możliwości wykorzystania potencjału lasów prywatnych. Wskazuje także rozwiązania, które  zwiększyłyby potencjał  sektora leśnego w Polsce.

Zdaniem autora korzystne dla rynku drzewnego w Polsce byłoby ograniczenie monopolistycznej pozycji Lasów Państwowych w tym obszarze i wprowadzanie większych możliwości konkurencyjnych z podmiotami prywatnymi, co mogłoby wpłynąć na zmniejszenie cen drewna. Autor pokazuje  także  rozwiązania, które mogłyby zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku drzewnego . Proponuje m.in. liberalizację własności prywatnej i wprowadzanie na wzór skandynawski „wspólnego prawa do lasów”, likwidację prawa pierwokupu lasu przez Lasy Państwowe i wprowadzanie takiego prawa dla  sąsiada, na wzór Litwy. 

Wskazuje także, że Polska,  jako jeden z niewielu krajów w regionie, nie dokonała restytucji lasów prywatnych (w 1938 r. lasy prywatne stanowiły 60 proc. powierzchni leśnej w Polsce, dziś 20 proc. – jednakże nie wspomniał o tym, że w latach powojennych zalesiono 3 mln ha gruntów – w tym większość państwowych). Inne kraje, dzięki reprywatyzacji, są bardziej konkurencyjne i  przyciągają więcej inwestycji. Autor analizuje także przyczyny ograniczenia napływu inwestycji do Polski. Jedną z przyczyn jest fakt, że mamy najdroższą ziemię leśna w porównaniu do innych krajów bałtyckich, w tym Szwecji i Finlandii. Ceny gruntów leśnych mamy 2 razy większe niż na Łotwie.

Całość: https://www.youtube.com/watch?v=cbToKBwrawg&ab_channel=MonitorLe%C5%9Bny

DR

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola