16 stycznia 2020

Czeka nas spis powszechny

I to nie jeden, a w najbliższych latach aż dwa. Już w 2020 r. przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny a rok później spis powszechny ludności. Ten pierwszy będzie istotny także dla właścicieli lasów.

 

 

Przeprowadzenie spisu rolnego reguluje ustawa z 31 lipca 2019 roku. Zapisano w niej m.in. Spis dokona się między 1 września a 30 listopada 2020 roku. Udział w nim jest obowiązkowy a przekazywane w nim dane musza być dokładne, wyczerpujące i zgodne z prawdą! Rachmistrzom będzie przysługiwała ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, nie warto więc przepędzać ich ze swojej posesji czy zasłaniać się RODO. Dane będzie można jednak przekazać w dogodny dla siebie sposób poprzez: tzw. samospis, czyli wypełnienie kwestionariusza on-line, wywiad telefoniczny przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego lub w bezpośrednim spotkaniu z rachmistrzem terenowym. Obejmie gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego posłużą Głównemu Urzędowi Statystycznemu m.in. do sporządzenia opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji operatów statystycznych. Rolnicy zobowiązani będą do przekazania informacji m.in. o dochodach i ich źródłach,  areale upraw, pogłowiu bydła czy trzody, liczbie maszyn rolnych, liczbie pracowników gospodarstwa, zużyciu nawozów ale także o np. powierzchni szkółek drzew leśnych do celów handlowych ogółem.

Trwają prace przygotowawcze do spisu. Wkrótce GUS uruchomi specjalny portal, na którym zamieszczane będą wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego. LINK>>> https://rolny.spis.gov.pl/ Znajda się tam m.in. wiadomości związane z bieżącymi pracami organizacyjnymi spisu oraz wyjaśnienia, dlaczego udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy, w jakim celu realizowane jest badanie i dlaczego wyniki spisu rolnego są istotne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa i państwa.

Warto wspomnieć, że na etapie prac przygotowawczych do spisu rozważano zbieranie danych o lasach prywatnych w szerszym zakresie. Zaproponowano spisanie danych o tytułach prawnych gruntów leśnych będących w posiadaniu rolników objętych spisem. Argumentowano, że Polska nie posiada szczegółowych danych odnośnie właścicieli lasów prywatnych.  Zdaniem pomysłodawców zebranie danych o lasach przy okazji spisu rolnego odbyło by się bez kosztowo i umożliwiłoby pozyskanie pełnych, wiarygodnych danych o gruntach leśnych. Uznano jednak, że dane wykraczałyby poza podstawowe cele spisu. Pozyskane zostaną więc tylko dane dotyczące ogólnej powierzchni lasów i gruntów leśnych w gospodarstwach rolnych. Rozważane jest jednak rozpoznanie możliwości pozyskania szerszego zakresu danych o lasach jak i informacji o wszystkich właścicielach lasów prywatnych przez US w Białymstoku.

zuza

Fot. stat.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola