30 grudnia 2020

Żubr mniej zagrożony

Status żubra w „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych” International Union for Conservation of Nature (IUCN) uległ zmianie – nie jest już bowiem klasyfikowany jako gatunek narażony na wyginięcie, tylko jako gatunek bliski zagrożeniu. Przy okazji korekty stanu zagrożenia status zmieniło w taki sposób jeszcze 25 innych gatunków. Jednocześnie wciąż wydłuża się lista gatunków uznanych za wymarłe – w tym roku do listy dopisano 31 gatunków (za wymarłe IUCN uważa 902 opisane przez siebie gatunki).

Populacja żubra w Europie, sztandarowego symbolu ochrony gatunkowej i reintrodukcji, dzięki wysiłkom leśników i przyrodników wzrosła w latach 2003–2019 z ok. 1800 do 6200 osobników. Spośród 47 wolnożyjących stad, największe zamieszkują Polskę, Rosję i Białoruś. Niestety warunki ich bytowania odbiegają od ideału dla tego gatunku, dlatego – jak podkreśla IUCN – wciąż tak ważne są działania ochronne. Cieszy jednak fakt, że działania podejmowane dla ratowania symbolu m.in. Puszczy Białowieskiej przyniosły pozytywny skutek.

zuza

Fot. zuza

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola