14 marca 2021

Zmiany w zalesieniach

Od 15 marca 2021 r. wejdzie w życie ważna zmiana związana z unijnym wsparciem na zalesienia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dwukrotnie zwiększy się bowiem limit powierzchni możliwej do objęcia dopłatami – z dotychczasowych 20 ha do 40 ha.

Chodzi o poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość (nabór wniosków maj/czerwiec i październik/listopad 2021 r.) i 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (nabór wniosków 1 czerwca – 31 lipca 2021 r.). Zmiana powierzchni obowiązywać będzie w okresie przejściowym PROW 2014-2021 (tj. w latach 2021-2022). Zwiększona powierzchnia maksymalna, do której można ubiegać się o wsparcie dotyczy całego okresu programowania.

Zmiana ma umożliwić beneficjentom, którzy korzystali już z dopłat na zalesianie ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które osiągnęły już próg zalesienia 20 ha i nie mogła się ubiegać o dalsze wsparcie. Nowi beneficjenci od razu mogą ubiegać się o wsparcie do większego obszaru.

Wsparcie na zalesianie ma za zadanie wspierać zwiększanie obszarów leśnych (czyli w praktyce wspierać Krajowy Program Wspierania Lesistości Kraju). Nie można też nie doceniać walorów środowiskowych i klimatycznych nowopowstających lasów. Zwiększanie powierzchni leśnej wpisuje się też doskonale w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie numeru identyfikacyjnego oraz zobowiązanie się do zalesienia według planu opracowanego przez Lasy Państwowe.

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola