16 stycznia 2020

Zimowa Szkoła Leśna już wkrótce

W ostatnich latach wiele się mówi o roli lasów w walce ze zmianami klimatu. Tym zagadnieniom poświęcona zostanie XII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej organizowanej co roku w marcu (tym razem 10-12 marca 2020 r.) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

 

30 referatów wygłoszonych przez prelegentów z Polski i zagranicy połączy wspólny temat: „Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne”.

 

Jak poinformowali organizatorzy, o wyborze tego tematu przesądziło obserwowane od wielu lat systematyczne pogorszanie się stanu zdrowotnego drzewostanów na skutek synergicznego oddziaływania wielu czynników abiotycznych i biotycznych w warunkach zmian klimatu.

Sesja ZSL podzielona została tradycyjnie na bloki tematyczne. Znalazło się w nich miejsce m.in. na hodowlę lasu, urządzanie lasu czy zarządzanie lasami. Blisko 19% lasów w Polsce to lasy prywatne.

Ideą powstania ZSL było stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa. Zamysłem pomysłodawców było także wzmocnienie współpracy nauki i praktyki leśnej Dotychczas sesje ZSL poświęcone były m.in. zagadnieniom wielofunkcyjnego leśnictwa, planowaniu w gospodarstwie leśnym, łowiectwu, współczesnym problemom komunikacji społecznej i edukacji oraz geomatyce w leśnictwie.

Zgłoszenia udziału w tegorocznej ZSL przyjmowane są przez stronę internetową do 14 lutego 2020 roku. LINK

zuza

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola