20 września 2017

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasna Górę

Dnia 16.09.2017 roku po raz 21 odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasna Górę. W pielgrzymce jak co roku brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, samorządowcy, posłowie, przedstawiciele instytucji naukowych,  pracownicy Lasów Państwowych, myśliwi oraz przedstawiciele szkół leśnych. Wśród zaproszonych gości był także przedstawiciel naszego stowarzyszenia w osobie Prezesa Pana Stefana Traczyka.

Tematy, które zdominowały tegoroczną pielgrzymkę to miedzy innymi sierpniowe nawałnice oraz spór wokół Puszczy Białowieskiej.

W liście od Prezydenta Andrzeja Dudy odczytanym przez Posła Dariusza Bąka z Prawa i Sprawiedliwości, Prezydent wskazuje na to, że ochrona i rozwój lasów w każdym rejonie świata ma podstawowe znaczenie dla utrzymania i przywracania przyrodzie niezbędnej życiowej równowagi. Należy to podkreślić, gdy coraz bardziej staje się paląca potrzeba zdecydowanej interwencji wszędzie tam, gdzie spotykamy się z działaniami, które prowadzą do niepokojących form zanieczyszczania środowiska.

W swoim liście Prezydent Andrzej Duda wspomina także o tym, że w Polsce świadoma i odpowiedzialna postawa wobec środowiska ma swoje długie tradycje.

Podczas dalszej części pielgrzymki swoje przemówienia wygłosili Minister Środowiska prof. Jan Szyszko oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski.

Minister Środowiska w swoim wystąpieniu podkreślił, że  jest dumny z tego, że może zarządzać ludźmi, którzy  kształtują zasoby przyrodnicze tak, aby służyły człowiekowi w zgodnie z tzw. koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zaznaczył, że Polska jest w tym względzie wzorem dla jednoczącej się Europy i świata.

Dyrektor Generalny LP podkreślił natomiast  nawiązując do Puszczy Białowieskiej, że Lasy Państwowe realizują tzw. środek tymczasowy a wszystkie działania leśników w Puszczy Białowieskiej są analizowane pod względem bezpieczeństwa publicznego  i kształtowania  dobrostanu przyrodniczego. Ponadto Pan Dyrektor podziękował leśnikom białowieskim za ich ciężką pracę w trudnych warunkach.

Kolejnym punktem pielgrzymki była msza święta koncelebrowana  przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego - Krajowego Duszpasterza Leśników, Biskupa Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej z udziałem regionalnych duszpasterzy oraz procesja z darami. Homilię wygłosił Ojciec Arnold Chrapkowski-Generał Zakonu Paulinów.

Po mszy świętej odbyło się czuwanie przed Cudownym Obrazem a następnie krajowa narada leśników, podczas której ponownie poruszone zostały tematy sierpniowych nawałnic, Puszczy Białowieskiej oraz kwestie dotyczące rynku drewna energetycznego.

Dyrektor LP Pan Konrad Tomaszewski podkreślił, że sierpniowy żywioł ujawnił siłę systemu finansowego Lasów Państwowych, dzięki któremu mogą liczyć na siebie. Bardzo szybko opracowaliśmy reglamentację wewnętrzną, wydałem decyzje wprowadzające pewien ład i dające gwarancje na przyszłość zabezpieczenia nadleśnictw dotkniętych klęską. Równocześnie wyszliśmy z inicjatywą pomocy dla lasów niepaństwowych.

Podczas narady odczytano list Beaty Kempy, szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w którym podkreśliła, że ochronę przyrody musimy traktować nie tylko w kategoriach prawnych, ale i moralnych. Bogactwo polskich lasów jest unikatowe, to cenny skarb polskiej ziemi. Pragnę wyrazić wdzięczność za Wasz codzienny trud podejmowany w trosce o nasze wspólne dziedzictwo, dobro polskiej przyrody i dobro ludzi w Polsce. Niech Wasza misja napełnia Was dumą z wypełniania zadań zasługujących na najwyższy społeczny szacunek.

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym ważnym dla całego środowiska leśnego wydarzeniu.

Darz Bór!

Źródło: Link

Fot. lasy.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola