20 marca 2023

XIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej pt. „Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE”

W dniach 14–16 marca 2023 r., w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się już po raz XIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej (ZSL).


Tematyką ZSL były zagadnienia związane z wpływem polityki unijnej na funkcjonowanie leśnictwa w obliczu tworzonej Strategii leśnej UE. W tym kontekście w ramach trzech bloków poruszana była tematyka ochrony przyrody i klimatu w lasach, funkcji lasów oraz wieloaspektowych wyzwań stojących przed gospodarką leśną.


Podstawowym celem organizacji Zimowej Szkoły Leśnej jest stworzenie szerokiego i niezależnego interdyscyplinarnego forum prezentacji ważnych obecnie i w przyszłości problemów utylitarnych i poznawczych, a także koncepcji metod ich rozwiązywania, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. 


Pierwszy dzień ZSL otworzyli przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W bloku I. Sesja wprowadzająca, poruszona została tematyka, m.in. dorobku legislacyjnego UE w zakresie lasów i leśnictwa w okresie poprzedzającym Europejski Zielony Ład 2019, unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 i jej konsekwencje dla polskich lasów, a także strategia Leśna Unii Europejskiej do 2030 r. – charakterystyka i próba oceny z perspektywy polskiego leśnictwa. Z punktu widzenia właściciela lasu prywatnego ciekawym wystąpieniem był referat: Aktualne działania prawne i polityka EU względem leśnictwa niepaństwowego, przygotowany przez PZZL.


Drugiego dnia w sesjach referatowych BLOKU II, omówione były wyzwania stojące przed leśnictwem polskim. Poruszone były tematy z zakresu: kryzysu klimatycznego, adaptacji lasu do zmian klimatu z hodowlanego punktu widzenia, możliwości zastosowania drewna i jego racjonalnego wykorzystania. 
Trzeciego dnia nastąpił ciąg dalszy referatów poświęconych wyzwaniom stojącym przed leśnictwem polskim (BLOK II. cd.). Poruszone były zagadnienia z zakresu lasu i zdrowia publicznego, funkcja społeczna lasów w różnych jej aspektach oraz możliwości dywersyfikacji źródeł przychodów gospodarstwa leśnego. Tegoroczne wydarzenie jest współorganizowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zostało objęte patronatem czasopism: Las Polski i Głos Lasu.

Więcej informacji o wydarzeniu na: https://www2.ibles.pl/web/zsl


Źródło:ibles.pl 
 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola