11 października 2020

Wywiad z Prezesem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

5 października gościem audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja był przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej  Polskiej Pan Jarosław Szałata. Tematem przewodnim audycji była sytuacja w Lasach Państwowych po tegorocznej, październikowej rekonstrukcji rządu.

Przewodniczący ZLP w RP w trakcie wywiadu wyraził zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek konsultacji  dotyczących zmian na szczeblu ministerialnym (przejęcie jurysdykcji nad Lasami Państwowymi przez Ministerstwo Rolnictwa), które mają wpływ na funkcjonowanie LP z samymi leśnikami.

„Ze zdumieniem i zaniepokojeniem spoglądamy na ten temat, bo lasy, łowiectwo i środowisko to wzajemnie przenikające się obszary. Nie sposób je rozdzielić. (…) Ustawa o lasach z września 1991 r. w pierwszym artykule określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej powiązanej z innymi elementami środowiska i gospodarką narodową. To najważniejszy akt prawny, który tymi pomysłami zostaje zburzony. Ogromny niepokój wynika z tego, że nikt o tych sprawach z leśnikami nie rozmawiał”

Przewodniczący ZLP w RP podkreślił również, że kwestia zmian w Ministerstwie Środowiska czy zarzadzania naszą rodzimą przyrodą była już kiedyś na agendzie. Ówczesny Minister Środowiska  śp. prof. Jan Szyszko w 2017 roku negatywnie zaopiniował pomysł utworzenia autonomicznego Ministerstwa Środowiska, zarządzającego sprawami środowiskowymi, leśnymi i łowieckimi.

W  trakcie audycji Jarosław Szałata zaznaczył, że decyzja o przeniesieniu LP pod zarząd Ministerstwa Środowiska  powoduje de facto oddzielenie lasów od środowiska naturalnego i przyrody. Sposób w jaki prowadzi się gospodarkę leśną określa art. 7 ustawy o lasach.

„To rzecz niesłychanie ważna, bo trwale zrównoważona gospodarka polega na tym, że to leśnicy i ludzie z nami współpracujący (…) wspólnie dbają, żeby lasy były trwałe i by gospodarka wypełniała wszystkie cele. W tym artykule wymienia się wszystkie cele. Na piątym miejscu jest produkcja. Natomiast wcześniejsze cztery cele to jest zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, ochrona lasów i rodzimej przyrody, ochrona gleb i terenów narażonych na zanieczyszczenie, ochrona wód. Na końcu jest produkcja leśna. Zależy nam na rozmowach i na tym, żeby to była przemyślana, odpowiedzialna decyzja, bo jest to decyzja brzemienna w skutki.”

Źródło: link

Wersja audio wywiadu: link

Fot. radiomaryja.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola