20 lipca 2022

Wsparcie na zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk klimatycznych. 

Spółki wodne mogą pozyskać do miliona złotych na zadania związane z modernizacją rowów melioracyjnych i przepustów oraz na roboty drenarskie.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji, „których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Spółki wodne lub związki spółek mogą otrzymać środki w wysokości do 80 proc. wartości zadania, ale nie więcej niż milion zł. Nabór potrwa do 2 września br. 


Spółki wodne będą mogły pozyskać środki m.in. na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych, naprawę urządzeń melioracyjnych, przebudowę rowów melioracyjnych oraz budowę lub remont sieci drenarskiej. Pieniądze będzie można też wykorzystać na „darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień, lub budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem”.


Ocena wniosków o dofinansowanie uzależniona jest od powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek. Wnioski oceniane są w skali od 0 do 15 punktów. W przypadku powierzchni mniejszej niż 600 ha spółki otrzymują 0 punktów. Maksymalna liczba punktów przysługuje w przypadku powierzchni większej niż 3600 ha.


Premiowane są również wnioski dotyczące obszarów zagrożonych powodziami i deszczami nawalnymi. „Jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. - przyznaje się 2 punkty” – czytamy w komunikacie ARiMR.


Zasady udzielania pomocy finansowej reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Źródło: ARiMR
 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola