Unia europejska
09 października 2021

Więźniowie będą pracować w lasach

W Nadleśnictwie Chojnów podpisano porozumienie pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi w ramach programu „Praca dla więźniów”. Umowa przewiduje zatrudnianie osadzonych na terenie gospodarstw leśnych. – Możemy wykorzystywać osadzonych do prac takich jak sprzątanie lasów, ale także związanych z nasadzeniami  – mówił Edward Siarka, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

– Więźniowie bardzo się przydadzą, bo od lat mieliśmy brak rąk do pracy fizycznej – mówił p.o. dyrektora Lasów Państwowych Józef Kubica. – To będą sprawy związane z hodowlą lasu, szkółkarstwo, odnowienia, zalesienia, prace na szkółkach i przy pielęgnacji upraw. Kto wie, czy nie czyszczenia, po jakimś przeszkoleniu, a być może będziemy organizować też szkolenia dla pilarzy, którzy  będą wykonywali prace związane z cięciem, pozyskaniem drewna – wyjaśnia Józef Kubica.

W lasach zatrudniani będą więźniowie z niższymi wyrokami. Będą otrzymywać wynagrodzenie, które w części przeznaczane będzie na spłatę zadłużeń alimentów i kar. Praca na terenie lasów to także element resocjalizacji więźniów. Umożliwi tez przygotowanie ich do podjęcia pracy po wyjściu z zakładów karnych. . – W lasach będą pracować drobniejsi przestępcy, albo ci na ukończeniu resocjalizacji – mówi dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. – Na pewno nie będzie się takiej osobie opłacało uciec z pracy, bo za chwilę będzie miał np. warunkowe przedterminowe zwolnienie i nie po to pracował trzy czy cztery lata nad sobą, żeby w sposób niezrozumiały to legło w gruzach – tłumaczy.

Program “Praca dla więźniów” został zainicjowany w 2016 roku. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia przynosi on już pierwsze efekty. – Pod koniec 2019 roku pracowało 82,4 procent skazanych. Przerwa spowodowana pandemią sprawiła, że wskaźniki zatrudnienia więźniów nieco się obniżyły. Dziś mamy historyczny moment wzrostu zatrudnienia po pandemii. To duży sukces – dodaje Minister. Według Ministra  w tej chwili pracę wykonuje 82,5 procent więźniów zdolnych do pracy.

DR

Fot. fakt.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola