03 marca 2023

Warsztaty w ramach projektu badawczego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN „Learn for Climate” za nami

 

W dniu 2 marca br. odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Learn for Climate” -  „Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”. Projekt finansowany jest w ramach programu ERA-NET Forest Value
(UMO-2021/03/Y/HS6/00035).

Przedsięwzięcie prowadzone jest również w Niemczech, Szwecji i Słowenii. Projekt ma na celu zidentyfikowanie i rozwinięcie innowacyjnych metody uczenia się opartego o współpracę zróżnicowanych grup podmiotów z sektora nauki i praktyki leśnej. Projekt bada związki pomiędzy zaburzeniami klimatycznymi, zarządzaniem lasami i celami polityki leśnej oraz analizuje zależności pomiędzy działaniami właścicieli i zarządców lasów w obliczu zmian klimatu oraz korzyściami, których dostarczają lasy.

Jednym z zadań projektu jest zorganizowanie ogólnokrajowych warsztatów z udziałem przedstawicieli organizacji zaangażowanych w realizację polityki leśnej państwa oraz zainteresowanych jej wdrażaniem. Celem warsztatów jest dyskusja na temat wyzwań stojących przed gospodarką leśną w kontekście zmian klimatu. Celem szczegółowym warsztatów była weryfikacja wyników przeglądu literatury naukowej identyfikującego czynniki, które pozytywnie lub negatywnie oddziaływają na możliwości reagowania Właścicicili
i zarządzających lasami na wywoływane zmiany klimatu zaburzeń i stres środowiskowy. Czynniki podzielono na 5 kategorii, zgodnie z podejściem analitycznym STEEP obejmującym czynniki Społeczno-kulturalne; Technologiczne; Ekonomiczne; Środowiskowe; Polityczne
(w zał. wyszczególnione).

Jesteśmy wdzięczni organizatorom za zaproszenie naszego Stowarzyszenia, z którego z miłą chęcią skorzystaliśmy. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się tematyką związana z szeroko pojętym leśnictwem.  Czekamy na wyniki otrzymanych badań.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola