Unia europejska
25 września 2021

W Sejmie o raporcie NIK ws. nadzoru nad lasami prywatnymi

15 września 2021 r. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa”. W obradach komisji wziął udział Prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk.

W kwietniu NIK opublikował raport wskazujący na nieprawidłowości w nadzorze nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Według raportu starostowie nie wywiązywali się z obowiązku sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasów w okresach 10-letnich (tzw. dokumentacja urządzeniowa). Nie weryfikowali też i nie egzekwowali od właścicieli lasów ciążących na nich obowiązków związanych z kształtowaniem równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszeniem naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałym utrzymywaniem lasów i zapewnieniem ciągłości ich użytkowania.  Zdaniem NIK dokumenty stwierdzające legalność pozyskania drewna były niekompletne lub błędnie sporządzane. Najwyższa Izba Kontroli oszacowała, że wartość pozyskanego bez legalizacji drewna wynosiła rocznie około 676 mln zł, a 3,5 mln m3 drewna nie zostało wykazane w sprawozdaniach statystycznych.

- Wiele wniosków NIK jest prawidłowych, z częścią się nie zgadzamy. Naszym zdaniem  usprawnieniem systemu nadzoru i zarządzania lasami prywatnymi byłoby powołanie Izb Leśnych zrzeszających przedstawicieli właścicieli lasów prywatnych. Przygotowujemy analizę prawną dotyczącą możliwości powołania Izb i do końca roku chcemy przedstawić odpowiedni projekt ustawy, wtedy będziemy zbierać pod nim podpisy – mówił podczas posiedzenia komisji doktor Stefan Traczyk.

 - W Polsce mamy 1 mln 787 tys. hektarów lasów prywatnych. W ostatnim 20 - leciu ich powierzchnia zwiększyła się o 19 procent. To bardzo dużo. Mamy w całym kraju 429 nadleśnictw o przeciętnej wielkości 16 tys.  hektarów, czyli obszar lasów prywatnych to ponad 100 nadleśnictw w skali Polski. To ogromny pomiot gospodarczy. Z naszych analiz wynika, że prawie 3 mln osób jest właścicielami lub współwłaścicielami lasów prywatnych. To ogromna liczba obywateli, którzy nie mają swoich przedstawicieli w żadnych organizacjach – podkreślał prezes Stowarzyszania Leśników i Właścicieli Lasów Prywatnych.

Całość raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-gospodarka-lesna.html

Całość posiedzenia Komisji (wystąpienie Stefana Traczyka od godziny 19:36:26 do godziny 19:44:27) https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#BC3842B766ADFB78C125874B00391183

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola