23 marca 2019

Szkolenie IBL: Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania.

Dnia 19 marca br. nasze Stowarzyszenie miało zaszczyt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Instytut Badawczy Leśnictwa               w Sękocinie Starym, którego tematem były lasy prywatne.

Odbiorcami wykładów byli m.in. właściciele lasów prywatnych, osoby które mają nadzór nad lasami niepaństwowymi oraz kreujące rozwiązania prawne i finansowe w tym zakresie.

 

Celem tego szkolenia było zwiększenie ich świadomości.

 

Program szkolenia obejmował szereg wykładów prowadzonych przez ekspertów z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy biorą czynny udział  w tym projekcie. Były to wykłady:

– Uwarunkowania prowadzenia gospodarki leśnej w świetle polskch         i unijnych regulacji prawnych,

– Inwentaryzacja stanu lasu i planowanie gospodarki leśnej,

– Zadania z hodowli lasu i zasady ich wykonywania,

– Zadania z zakres ochrony lasu i ich realizacja,

-Ochrona przyrody w lasach prywatnych i ich użytkowanie,

– Ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej.

Pomiędzy wykładami odbywały się dyskusje na dany temat, polegały one na zadawaniu pytań ekspertom w celu wyjaśnienia swoich codziennych problemów oraz rozstrzygania niejasności.

Warto wspomnieć, że nie jest to jednorazowe szkolenie. Szkolenie na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa było rozpoczęciem cyklu spotkań, które obejmą 8 województw i w każdym miejscu odbędą się dwukrotnie, co przedstawia poniższa tabelka.

 

Województwo I/II kwartał 2019 IV kwartał 2019
Lubelskie 26.04, Janów Lubelski 17.10
Łódzkie 11.04, 8.11
Małopolskie 29.03, Nowy Targ 22.11
Mazowieckie 19.03, Sękocin Stary 3.10
Podkarpackie 25.04, Sanok 18.10
Podlaskie 29.04, Białystok 4.10
Śląskie 25.03, Ustroń 21.11
Świętokrzyskie 12.04, Modliszewice

7.11

 

 

Kończąc, mamy informację o powstającej stronie internetowej, na której będzie można znaleźć szereg informacji na temat lasów prywatnych, szkoleń oraz wszelkich spotkań. Na dzień dzisiejszy witryna jest jeszcze w procesie tworzenia, ale niebawem będzie można z niej korzystać.

www.lasy-prywatne.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola