13 grudnia 2022

Szanowni Państwo,
kończy się rok 2022 i z całego serca chcielibyśmy podziękować każdemu kto wspomógł nas w poprzednich latach oraz obecnym roku.

Szanowni Państwo,
kończy się rok 2022 i z całego serca chcielibyśmy podziękować każdemu kto wspomógł nas w poprzednich latach oraz obecnym roku. Dzięki Waszym darowiznom oraz wsparciu, możemy realizować statutowe cele naszego Stowarzyszenia, takie jak:
 

  • reprezentowanie oraz integrowanie środowisk leśników i właścicieli lasów;
  • działalność w zakresie gospodarki leśnej, zagospodarowania lasów i ochrony środowiska naturalnego;
  • reprezentowanie interesów leśników i właścicieli lasów, wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • zwiększenie kultury technicznej, kwalifikacji i wiedzy społeczeństwa na temat szeroko rozumianego leśnictwa i ochrony środowiska, w tym także prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i działalność naukowa w tym zakresie;
  • działalność naukowo-techniczna w zakresie wydawania specjalistycznych opinii w dziedzinie leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, zagospodarowania lasów i wszelkiego typu nieruchomości;
  • rozwijanie i promowanie turystycznego wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu;
  • inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich działań oświatowych, służących rozwijaniu aktywności społecznej;
  • prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w środowisku leśników i właścicieli lasów;
  • współpracowanie z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zagospodarowania terenów leśnych;
  • działalność naukowa i naukowo techniczna w obszarze przygotowywania opinii, uwag i postulatów do propozycji aktów prawnych, lub innych działań władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej, odnoszących się do leśnictwa i drzewnictwa jak też ochrony środowiska.

 
Dzięki Wam możemy aktywnie działać! Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas swoją radą, pomocą oraz finansowaniem. W tym roku wysyłamy do naszych darczyńców najlepsze życzenia na Święta oraz podziękowanie w formie kartki świątecznej.
 
Zapraszam do dalszej współpracy na rzecz POLSKICH LASÓW!
 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola