17 stycznia 2024

Stanowisko SLiWL dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram monitorowania na rzecz odpornych lasów europejskich.

W połowie grudnia 2023 roku nasze Stowarzyszenie zostało poproszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska o zabranie stanowiska związanego z przygotowywaniem stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram monitorowania na rzecz odpornych lasów europejskich COM(2023) 728.


W związku z powyższym, po przeanalizowaniu założeń ww. projektu nasze Stowarzyszenie udzieliło wyczerpującej opinii z punktu widzenia naszych członków i sympatyków. 
W stanowisku zostały poruszone istotne kwestie związane bezpośrednio z wpływem procedowanego dokumentu na lasy prywatne i ich właścicieli naszym kraju.


Został podkreślony również wkład w poszerzanie wiedzy o leśnictwie prywatnym przez administracje państwową, stowarzyszenia branżowe, instytucje i agendy zawodowo zajmujące się lasami prywatnymi w Polsce.  Zwrócono uwagę na dotychczasowe wykorzystywanie danych o lasach wszystkich form własności na przykładzie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów, jej zakresie, wysokiej jakości, jak i możliwości modyfikacji metod pozyskiwania danych w jej ramach na potrzeby zarówno krajowe jak i europejskie, których celem jest przedmiotowe rozporządzenie.


W załączeniu pełna treść naszego stanowiska oraz analizowane dokumenty otrzymane od MKiŚ. 
 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola