09 czerwca 2022

Stanowisko SLiWL dot. projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Na początku listopada 2021 r. nasze Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów
otrzymało prośbę od MSWiA o zajęcie stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (znak
sprawy: DP-WL-0231-42/2021/DW). Byliśmy zaszczyceni, z racji znalezienia sią w gronie
podmiotów – ekspertów, których zdanie ma wpływ na legislację dotyczącą lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa w naszym kraju. Skorzystaliśmy z możliwości
wyrażenia swojego zdania na temat powyższego zagadnienia.


W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź MSWiA z uwagami zgłoszonymi
w ramach konsultacji publicznych do ww. projektu rozporządzenia.


Jednym ze sposobów usprawnienia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa jest proponowany przez Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów
pomysł powołania IZB LEŚNYCH. Izby działałyby o na rzecz właścicieli i zarządców
lasów, w tym byłyby wsparciem dla starostów m. in w obszarze zabezpieczenia

przeciwpożarowego lasów prywatnych (pełna treść korespondencji, w tym obszerne
stanowisko SLiWL poniżej).


Choć w opinii MSWiA nasza uwaga nie została uwzględniona w projektowanym
prawie co zostało wskazane „Propozycja wykracza poza zakres zmian proponowanych
w rozporządzeniu”, nasze Stowarzyszenie ciągle dokonuje starań by nasz pomysł dotarł do
jak największej liczby osób i instytucji mających wpływ na lasy prywatne w Polsce.

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola