Unia europejska
08 grudnia 2021

Siarka: osiągnięcie 33 proc. lesistości Polski w 2050 r. może być trudne do zrealizowania

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, podczas której przedstawił m.in. raport o stanie lasów za 2020 rok. Siarka poinformował, że cel na 2020 rok - czyli 30 proc. lesistości kraju - został zrealizowany. Przyznał jednocześnie, że osiągnięcie 33 proc. lesistości w 2050 r. może być trudne do osiągnięcia.

- Ta wysokość zalesienia może być trudna do osiągnięcia i wynika to z tego, że na dzień dzisiejszy mamy bardzo duże problemy z pozyskiwaniem gruntów do zalesień - powiedział Siarka. Wyjaśnił, że o ile w latach 90-tych dysponowano dużymi zasobami ziemi, która nadawała się do zalesienia i była przekazywana z Agencji Nieruchomości Rolnych (teraz KOWR), to obecnie - jak przyznał wiceminister - ten proces spowolnił.

Siarka poinformował, że trwają rozmowy z resortem rolnictwa w tej sprawie. Dodał, że według szacunków w dyspozycji KOWR znajduje się obecnie ok. 150 tys. ha gruntów, które mogłyby zostać zalesione.

Wiceminister w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do realizowanego krajowego programu zwiększania lesistości kraju. Program ten został opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowany do realizacji przez rząd w czerwcu 1995 roku; w 2002 r. został zmodyfikowany. Głównym celem programu jest stworzenie warunków do zwiększenia lesistości Polski do 30 proc. w 2020 r. i 33 proc. w 2050 r.

Drugim problemem - na który wskazał wiceminister - jest brak planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, które mogłyby wskazywać tereny pod las.

Minister Siarka poinformował, że w porównaniu do 2019 r., powierzchnia lasów w Polsce w 2020 r. zwiększyła się o 1500 ha. W 2020 r. grunty leśne zajmowały 9 mln 466 tys. ha z tego lasy - 9 mln 266 tys. ha - co stanowi 29,6 proc. powierzchni kraju. W zdecydowanej większości, bo w 80 proc. lasy w Polsce są publiczne. Największym zarządcą lasów publicznych są Lasy Państwowe, które gospodarowały na 7 mln 319 ha. Do parków narodowych należało 186 tys. ha. Lasy należące do prywatnych właścicieli zajmowały z kolei 1 mln 786 tys. ha.

Jaka jest rzeczywista powierzchnia lasów w Polsce?

Należy zauważyć, że Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące powierzchni lasów w Polsce, które podaje minister Siarka, różnią się od tych prezentowanych przez Instytut Geodezji i Kartografii. Instytut, w trakcie projektu realizowanego dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2015 r.,  opracował metodę integracji i analizy wieloźródłowych danych przestrzennych w celu uzyskania informacji o rzeczywistej lesistości kraju oraz lesistości według ustaleń Protokołu z Kioto.

Warstwa rzeczywistej lesistości,  prezentowana przez Instytut,  powstała w procesie integracji następujących źródłowych danych przestrzennych:

  • Leśna Mapa Numeryczna (LMN),
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10K),
  • Baza Danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
  • Pola Zagospodarowania (PZ),
  • Plany Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
  • Warstwa wysokorozdzielcza dla lasów wygenerowana na podstawie zobrazowań satelitarnych - Copernicus GIO Land - High Resolution Layer (HRL),
  • Bank Danych o Lasach (BDL).

Według opracowanej przez Instytut warstwy rzeczywistej lesistości, powierzchnia lasów w Polsce wynosiła w 2014 r.  9 997 698 ha, co stanowiło 32,0 % powierzchni kraju. Dla porównania powierzchnia lasów wg GUS w 2014 r. wynosiła 9 197 879 ha co stanowiło 29,4 % kraju.

Różnica rzeczywistej lesistości kraju wg GUS i IGiK wynosi więc 799 819 ha, co oznaczałoby, że już w 2014 roku powierzchnia lasów w Polsce przekroczyła 30 proc., a przecież lasów w Polsce przybywa z roku na rok.

Różnice w danych powodują, więc potrzebę podjęcia głębszych analiz przyczyn rozbieżności dotyczących lesistości Polski.

Więcej informacji: http://www.igik.edu.pl/pl/cgs-integracja-i-analiza-danych-przestrzennych

PAP/DR

Fot.link

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola