01 czerwca 2024

Rusza nabór wniosków na inwestycje leśne i zadrzewieniowe w ramach PS WPR 2023-2027

Od 1 czerwca do 31 lipca br. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023−2027.

Wsparcie przyznawanej jest na działania:

  • Zalesianie gruntów rolnych.
  • Tworzenie zadrzewień śródpolnych.
  • Zakładanie systemów rolno-leśnych.
  • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

 

Korzystne zmiany od naboru w 2024 roku

W celu uproszczenia ubiegania się o pomoc do gruntów z sukcesją naturalną, zrezygnowano
z mapy geodety dołączanej dotychczas do wniosku o sporządzenie planu zalesienia dla tych gruntów.
Dane w zakresie procentowego pokrycia gruntu drzewami lub krzewami będą przez wnioskodawców pozyskiwane z systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w formie materiału graficznego i karty informacyjnej dołączanych do wniosku o sporządzenie planu zalesienia.

Wprowadzono korzystne dla wnioskodawców uproszczenie, zgodnie z którym za grunty
z sukcesją naturalną
, na których nie jest wymagane wykonanie zalesienia (tzw. 100% sukcesja naturalna), przyjmuje się grunty w 80% pokryte drzewami lub krzewami wymienionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia leśnozadrzewieniowego. Do tych gruntów przysługuje przez 5 lat premia na ich pielęgnację (972 zł/ha/rok lub 1 264 zł/ha/rok1) oraz premia na ich utrzymanie tzw. premia zalesieniowa (1 438 zł/ha/rok). Podsumowując do gruntów z sukcesją naturalną przysługuje co roku przez 5 lat średnio ok. 2 600 zł/ha.

Wymogiem dla gruntów zalesionych, w tym gruntów z sukcesją naturalną wspieranych
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jest ich przekwalifikowanie na las, zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530).

 

Nabór wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, w tym do gruntów ze 100 % sukcesją naturalną jest co roku w terminie 15 marca – 15 maja. W bieżącym roku termin ten jest wydłużony do 1 lipca. Do wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej i pierwszej premii zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną, na których nie jest wymagane wykonanie dolesienia, rolnicy muszą dołączyć plan zalesienia.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-inwestycje-lesne-i-zadrzewieniowe

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-i-premie-lesno-zadrzewieniowe

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe--ogloszenie prezesa-arimr

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola