Unia europejska
25 maja 2019

Rekompensaty dla właścicieli lasów w Szwecji

W najnowszym numerze Lasu Polskiego 9/2019 ukazał się artykuł dotyczący rekompensat przyznawanych szwedzkim właścicielom lasów z tytułu ograniczenia ich użytkowania podyktowanego względami przyrodniczymi.

W 2018 roku ilość rekompensat przyznanych właścicielom lasów w Szwecji wyniosła 318 mln koron (134 mln zł.).

 

 

Jak czytamy w artykule, składową tej kwoty stanowiły rekompensaty   z tytułu ochrony siedlisk (288 mln koron)  i kontraktowej ochrony przyrody (30 mln koron).

Kwota odszkodowań przyznanych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 znacząco wzrosła. W 2017 roku suma rekompensat wyniosła 210,4 mln koron. Wzrost ten wynika z faktu, że 2018 roku Szwedzka Agencja Leśna dysponowała znacznie większymi środkami na obszarową ochronę przyrody.

W roku 2018 w szwedzkich lasach prywatnych ochroną siedlisk i kontraktową ochroną przyrody objęto odpowiednio 1,8 tys. ha ( utworzono 304 obiekty  ochrony siedlisk) i ponad 1 tys. ha ( utworzono 120 nowych obiektów kontraktowej ochrony przyrody). W całej  Szwecji, w 2018 roku  ochroną siedlisk i kontraktową ochroną przyrody objęte było odpowiednio 29,5 tys. ha i 33,9 tys. ha lasów produkcyjnych.

Przedmiotem ochrony są głownie płaty starych lasów, które są zbliżone do lasów naturalnych. Wśród obiektów kontraktowej ochrony przyrody znajdują się także lasy produkcyjne, wydzielone ze względu na ich walory społeczne – czytamy w artykule.

Szwedzka Agencja Leśna, podlegająca Ministerstwu Przedsiębiorczości i Innowacji nie tylko administruje funduszami subsydiów dla prywatnych właścicieli lasów, lecz również monitoruje wykonywanie ustawy o lasach, zajmuje się doradztwem fachowym i pełni funkcję urzędu statystycznego, odpowiedzialnego za trzy działy statystyki leśnictwa (produkcja, zatrudnienie oraz aspekty ekologiczne i społeczne).

Źródło: Las Polski 9/2019

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola