01 grudnia 2017

Prezentacja wyników inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej

W dniu 22 listopada w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym zaprezentowano wyniki inwentaryzacji Puszczy Białowiejskiej, na którą również zostało zaproszone nasze Stowarzyszenie. To były największe badania, jakie dotychczas przeprowadzono w polskich lasach. Monitoring lasów rozpoczął się w 2016r. a zakończył się w 2017r. Podczas inwentaryzacji prowadzono badania nie tylko zasobów przyrodniczych, ale także dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowiejskiej. W trakcie prezentacji oprócz wyników poruszono temat lasów prywatnych na tle kompleksu leśnego Puszcza Białowieska. Przełomowych wyników dostarczyły badania archeologiczne, po raz pierwszy tak kompleksowo prowadzone w tamtym terenie. Prace badawcze, jak wyjaśnił dr hab. Rafał Zapłata z Uniwersytetu Kardynała stena Wyszyńskiego, bazowały na innowacyjnych i nieinwazyjnych metodach, m.in. skaningu lotniczym. Rozpoznano liczne, wcześniej nieznane zabytki, układające się w skupiska wielobocznych przestrzeni, które można identyfikować, jako pozostałość pól i miedź – podkreślił dr Zapłata. Podczas prac w terenie oznaczono niemal 3,5 tys. potencjalnych obiektów badań, przy czym, jak oceniono, aż 88 proc. spośród nich to wytwory rąk ludzkich. Osoby prezentujące wyniki monitoringu podkreślały, że uzyskane dane będą jeszcze dogłębnie analizowane. Obecnie z częścią prac można już zapoznać się na portalu www.puszcza-bialowieska.lasy.gov.pl, dane cały czas są uzupełniane.

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola