04 grudnia 2016

Prawo łowieckie w ogniu krytyki

Regulacje zawarte w projekcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042) budzą coraz więcej kontrowersji.

W ostatnim czasie spotkały się one z krytyką ze strony Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność.

Zarówno Związek Leśników Polskich w RP jak i Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność w listach skierowanych do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego wyraziły swój sprzeciw w związku z nałożeniem na PGL LP obowiązku szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz obowiązku wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie.

Projekt został przekazany pod obrady Sejmu w dniu 01.12.2016r.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. listami.

Źródło:

Stanowisko Związku Leśników Polskich w RP

Stanowisko Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność

Fot. farmer.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola