Unia europejska
12 lipca 2021

Powołanie Izb Leśnych poprawiłoby nadzór nad gospodarką leśną

Stowarzyszanie Leśników i Właścicieli Lasów odpowiedziało na kwietniowy raport Najwyższej Izby Kontroli wskazujący na wiele nieprawidłowości związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa.  – Wiele problemów wykazanych w przeprowadzonej przez NIK kontroli rozwiązałoby powołanie Izb Leśnych – wskazuje Stowarzyszenie w piśmie przesłanym do Prezesa NIK Mariana Banasia.  

– Mając na uwadze fakt, że w Polsce właściciele i współwłaściciele lasów to grupa prawie 3 milionów obywateli powołanie Izb Leśnych rozwiązałoby wiele problemów wykazanych w przeprowadzonej przez NIK kontroli – przekonuje w piśmie Prezes Stowarzyszania Leśników i Właścicieli Lasów  dr inż. Stefan Traczyk.  Izby Leśne, według koncepcji Stowarzyszania, miałyby  stanowić  określoną prawnie formę grup producenckich zrzeszającą właścicieli i współwłaścicieli lasów prywatnych.  

–  Wnioski po zrealizowaniu kontroli przez NIK nie są optymistyczne i potwierdzają diagnozy wypracowane kilka lat temu przez Stowarzyszenie. Mając na uwadze fakt, że prywatne lasy według oficjalnych danych GUS stanowią dziś 19,3 proc. wszystkich polskich lasów, jak również fakt, ze co roku dzięki zalesianiu kolejnych gruntów , areał ten będzie się niewątpliwie dalej zwiększał Stowarzyszenie opracowało koncepcję Izb Leśnych – czytamy w stanowisku.

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę 24 starostwa i 12 nadleśnictw na terenie sześciu województw. Celem kontroli była weryfikacja jakości nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa. Wniosek z działań NIK jest jednoznaczny: nadzór ten był nieprawidłowy. Z raportu wynika, że w wielu lasach prywatnych nadzór, ochrona bioróżnorodności, czy nawet zabezpieczenie na wypadek pożaru to fikcja. W blisko połowie skontrolowanych starostw właściciel lasu to urzędnik państwowy, który sam sobie akceptował dokumenty lub zlecał to podwładnemu.

Stowarzyszenie wskazuje także, że lasy prywatne są nie tylko producentem drewna i źródłem utrzymania wielu obywateli, ale także stanowią cenny element ekosystemowy oraz wpływający korzystnie na klimat.   – Dlatego wypracowana przez naszą organizację nowatorska koncepcja Izb Leśnych jest niewątpliwie godna uwagi i wsparcia przez instytucje państwowe –  podkreśla organizacja – Działania takie przyniosłyby obustronne korzyści  – zarówno dla właścicieli lasów, jak również dla Skarbu Państwa –  podsumowuje. 

Zdaniem Stowarzyszania godne uwagi są  wnioskowane przez NIK w raporcie działania naprawcze, takie jak:  wprowadzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla wszystkich lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (niezależnie od ich powierzchni), a także wprowadzanie zmian w ustawie o lasach wskazujących formę w jakiej powinno następować zatwierdzenie tych planów  i określających sposób informowania właścicieli lasów o ich treści.  Według organizacji istotna jest również wskazana przez NIK potrzeba wdrożenia jednolitego i spójnego systemu informatycznego, który byłby wykorzystywany do ewidencji oraz legalizacji pozyskiwanego drewna w lasach prywatnych.

Raport NIK: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-gospodarka-lesna.html

Pismo SLiWL

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola