Unia europejska
28 maja 2019

Posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska dotyczące lasów prywatnych w Polsce

Dnia 27 maja br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska na temat stanu lasów prywatnych w Polsce. W posiedzenie wzięli udział członkowie Komisji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody – Małgorzata Golińska, przedstawiciele Lasów Państwowych na czele z z-cą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Bogusławem Piątkiem, były Minister Środowiska prof. Jan Szyszko oraz inni zaproszeni goście, w tym przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

 

Prelekcję rozpoczął p. Stefan Traczyk prezes SLiWL, który przybliżył tematykę w wystąpieniu pt. „Lasy prywatne w Polsce – założenia       do projektu IZB LEŚLNYCH ”. Prezentacja wzbudziła wiele pytań,   które warto byłoby omówić w szerszym  gronie, na co aprobatę wyrazili zarówno przedstawiciele Lasów Państwach, Ministerstwa Środowiska, czy panie i panowie senatorowie. Wydarzenie to było znakomitym punktem rozpoczęcia debaty nad stanem, funkcjonowaniem, rolą i zarządzaniem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

Miejmy nadzieję, że do dyskusji włączy się szerokie grono zainteresowanych, a wynikiem owych prac będzie poprawa funkcjonowania lasów prywatnych w Polsce w wielu aspektach.

 

Poniżej link do relacji video z posiedzenia Komisji Środowiska.

Materiał video

Fot. senat.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola