07 sierpnia 2023

Polskie leśnictwo a ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

W dniu 26 lipca 2023 r w Pałacu Prezydenckim pod Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyła się Konferencja „Polskie leśnictwo a
ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe”. Wydarzenie związane było z inauguracją obchodów 100-lecia Lasów
Państwowych. Organizatorami była Rada do spraw Środowiska, Energii i Zasobów
Naturalnych Narodowa Rada Rozwoju.
Przewodniczącym sympozjum był dr inż. Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP,
Przewodniczący Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy
Prezydencie RP oraz Zbigniew Kuszlewicz, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, samorządu, parlamentarzyści, dyrektorzy
parków narodowych, jednostek naukowych, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
przedstawiciele organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych, oraz
organizacji pozarządowych.
Prelegentami byli. m. in. Anna Moskwa, Minister Środowiska i Klimatu; Józef Kubica,
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody; Edward Siarka,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i
Łowiectwa, Jan Tabor, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; prof. Bogdan
Brzeziecki, SGGW, Warszawa; prof. Jarosław Socha, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii
Drewna PAN; dr Konrad Tomaszewski, ekspert Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
Na zaproszenie przewodniczącego dr Pawła Sałka mieliśmy możliwość uczestniczyć jako
Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów oraz Instytut Debat o Środowisku w tym
ciekawym spotkaniu.
Podejmowane były podsumowaniu europejskich koncepcji na leśnictwo, nie tylko
państwowe, ale dotyczące wszystkich form własności. Podkreślano że Lasy Państwowe to
najstarsza organizacja zajmująca się ochroną przyrody w Europie.
Zachęcamy do zapoznania się z relacji znajdującej się na www.prezydent.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola