14 września 2018

Opinia Związku Leśników Polskich o projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dn. 07.09.2018 r.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej na swojej stronie internetowej zamieścił opinię w sprawie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

W swojej opinii ZLP podnosi temat obciążeń finansowych dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy Państwowe wiążących się z powstaniem takiego funduszu oraz skutków przyrodniczych dla rodzimej przyrody.

Jak donosi Gazeta Polska Codziennie Lasy Państwowe miałyby przeznaczyć na powstający fundusz kwotę 800 mln zł w ciągu najbliższych 2 lat (400 mln zł w 2019 r i 400 mln zł w 2020 r)(Link ).Roczny zysk brutto osiągnięty przez PGL LP w 2017 roku wyniósł natomiast 432 mln zł.(Link)

Nałożenie kolejnej daniny na LP wg ZLP budzi istotne obawy o dalszą stabilność finansową tej instytucji a tym samym o dalszą realizację jej ustawowych zadań. ZLP wskazuje także, że kwoty nałożone na LP są za wysokie w związku z rosnącymi kosztami działalnosci spółki.

Obawy jakie rodzą się w głowach leśników w związku z tym projektem wydają się być zupełnie uzasadnione, ponieważ prócz destabilizacji finansowej  LP najbardziej ucierpi na tym rodzima przyroda.

W tym miejscu warto wspomnieć, że Lasy Państwowe  w styczniu 2014 roku  decyzją rządu PO-PSL zostały zobligowane do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1,6 mld zł a od 2016 roku płacą co roku 2% podatek obrotowy od sprzedaży drewna.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem wspomnianej ustawy, z ww. opinią oraz do wyrobienia własnego zdania w tej sprawie.

Opinia ZLP

Projekt ustawy o FDS z dnia 07.09.2018r.

Fot. zlpwrp.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola