Unia europejska
29 maja 2018

Opinia SLiWL na temat projektów ustaw o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Departament Leśnictwa przy Ministerstwie Środowiska zwrócił się z prośba do naszego Stowarzyszenia o wyrażenie opinii na temat propozycji zmian w ustawie o lasach oraz w ustawie o ochronie przyrody, zaproponowanych przez posłów Nowoczesnej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach - projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa narzędzia społecznej kontroli nad gospodarką leśną prowadzoną przez LP oraz zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności dla planów tworzenia nowych i powiększania istniejących parków narodowych, kompensowania i łagodzenia skutków społecznych i ekonomicznych ponoszonych przez społeczności lokalne wynikających z ochrony przyrody oraz dostosowania działalności społeczności lokalnych do uwarunkowań wynikających z funkcjonowania obszarów chronionych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody - projekt dotyczy procesu tworzenia i powiększania parków narodowych w Polsce oraz aktywnego zaangażowania w proces ich powstawania szerokiego grona interesariuszy, w szczególności lokalnych społeczności

Linki do projektów ustaw(  projekt zm. ust. o lasach (N)    proj. zm. uop (N)  )

Serdecznie dziękujemy za możliwość wyrażenia naszej opinii na temat ww. projektów ustaw.

Darz Bór!

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola