Unia europejska
20 czerwca 2021

Odpowiedź SLiWL na stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów w pełni zgadza się i popiera tezy zawarte w oficjalnym stanowisku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” z siedzibą w Zdunach, w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

W tym miejscu warto przytoczyć kilka istotnych faktów dotyczących naszych zasobów leśnych i branży drzewnej.

Powierzchnia lasów w Polsce wg. stanu na dzień 31.12.2019r. (GUS), wynosi 9259 tys. ha z czego 80,7% stanowią lasy publiczne (w tym w zarządzie PGL LP 76,9%) a resztę lasy własności prywatnej.

Gospodarka leśna w Polsce prowadzona jest w zgodzie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej tzn. polegającej na jednoczesnym pogodzeniu ze sobą trzech funkcji lasów tj. funkcji ochronnej, gospodarczej i socjalnej. Ponadto gospodarka leśna w naszym kraju podlega certyfikacji przez niezależne międzynarodowe organizacje przyznające certyfikaty PEFC i FSC, potwierdzające zachowanie odpowiednich, wysokich standardów w czasie gospodarowania w lasach.

Sektor zajmujący się przerobem drewna Polsce generuje ok. 330 tys. miejsc pracy (2,5% zatrudnienia w całej gospodarce) bez uwzględniania pracowników Lasów Państwowych (ok. 25tys osób) i firm wykonujących prace leśne (ok. 50 tys. osób) oraz wytwarza ok. 2,3% PKB naszego kraju.

Tezy podnoszone przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” w opublikowanym stanowisku, w naszym przekonaniu są jak najbardziej słuszne. Drewno i biomasa są ekologicznym i w pełni odnawialnym źródłem energii, a sam proces ich pozyskiwania jest bezpieczny zarówno dla człowieka jak i środowiska, co potwierdzają certyfikaty PEFC i FSC.

Zaliczenie surowca drzewnego do tej samej kategorii „paliw stałych” co węgiel oraz zakazywanie używania go jako źródła ciepła, wydaje się być działaniem nieracjonalnym. Wykluczenie możliwości korzystania z surowca drzewnego oraz produktów powstałych z jego przerobu jako źródła ciepła, mimo posiadania udokumentowanych możliwości redukcji zanieczyszczeń przez nowoczesne kominki i kotły do wartości wymaganych przez obecnie obowiązujące normy środowiskowe, może w istotny sposób wpłynąć zarówno na sytuację materialną wielu osób oraz sytuację na rynku pracy w branży drzewnej i branżach pokrewnych.

Dywersyfikacja źródeł ciepła analogicznie jak w przypadku źródeł energii elektrycznej w naszym przekonaniu jest działaniem jak najbardziej uzasadnionym i pożądanym.  Jest to tym bardziej uzasadnione, jak słusznie zauważyło Stowarzyszenie „Kominki i Piece” w swoim stanowisku, że często działanie jednego źródła jest zależne od drugiego. Działanie to w połączeniu z edukacją dot. właściwego korzystania materiałów opałowych( Uchwała o prawidłowym spalaniu) przyniesie z pewnością więcej korzyści zarówno dla środowiska i ludności niż skazanie wszystkich na wybór jednego źródła ciepła.

Mamy nadzieję, że nasze poparcie dla stanowiska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” umożliwi nagłośnienie problemu poruszonego przez Stowarzyszenie oraz będzie przyczynkiem do szerszej dyskusji o zasięgu ogólnokrajowym na temat tego problemu, który niebawem może dotknąć każdego z Nas.

Darz Bór!

Zarząd Stowarzyszenia

Leśników i Właścicieli Lasów 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola