24 listopada 2023

O lasach niepaństwowych – konferencja

W dniu 13 listopada 2023 roku w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Zorganizowane formy gospodarowania w lasach niepaństwowych”. Wydarzenie zorganizowane było przez Polski Związek Zrzeszeń Leśnych (PZZL) oraz IBL. 

Uczestnikami byli zarówno przedstawiciele: nauki, Lasów Państwowych, właścicieli lasów prywatnych, usługodawców leśnych, przemysłu drzewnego zainteresowanych  lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Celem konferencji była dyskusja nad sposobami skutecznego zarządzania lasami niepaństwowymi w ramach zorganizowanych form wraz ze wskazaniem dobrych rozwiązań z UE i Słowacji. 

W trakcie konferencji zaprezentowano 15 referatów rozmieszczonych w trzech blokach tematycznych: „Lasy prywatne i ich właściciele”, „Wspólnoty gruntowe, zrzeszenia właścicieli lasów, nadzór i regulacje prawne” i „Istota nadzoru, opinie interesariuszy o lasach prywatnych”.

W tak ciekawym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również przedstawicieli naszego Stowarzyszenie w osobie dra inż. Stefana Traczyka. 
Polskiemu Związkowi Zrzeszeń Leśnych dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszej dobrej współpracy z Stowarzyszeniem Leśników i Właścicieli Lasów.  
 

Obszerna relacja z wydarzenie dostępna jest na IBL i PZZL o lasach niepaństwowych
 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola