Unia europejska
26 stycznia 2018

O Izbach Leśnych w Sejmie

W dniu wczorajszym w Sejmie odbyło się posiedzenie (OSZ). Podczas spotkania dotyczącego prowadzenia gospodarki leśnej w ubiegłych latach, dokonano rozpatrzenia rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" w 2015 r. (druk nr 2121). W komisji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, posłowie oraz organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów było reprezentowane przez Prezesa Stefana Traczyka. W trakcie swojej wypowiedzi przytoczył on dane dotyczące lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, podkreślając ich niedoceniony potencjał w skali kraju. Przedstawił on również plany związane z potrzebą powstania Izb Leśnych jako ważnego organu, służącego poprawie zarzadzania lasami prywatnymi. Poza powyższym aspektem istnienie takich jednostek przyniosłoby różnorakie korzyści zarówno dla właścicieli, samorządów jak i Skarbowi Państwa w postaci podatków.Zachęcamy do zapoznania się z całą dyskusją, ale przede wszystkim z wystąpieniem Prezesa Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów (9.20-9.26).

Transmisja wideo: Link

Fot. sejm.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola