Unia europejska
21 listopada 2016

Nowe zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

24 października 2016 roku Dyrektor Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski podpisał zarządzenie nr 46 dotyczące zasad sprzedaży drewna w PGL LP.

Najważniejsze zmiany jakie ono przewiduje to:

  •  likwidacja kanału sprzedaży drewna jakim jest e-drewno systemowe
  • pakiet raportów pomocowych dla oferentów
  • racjonalizacja miejsc nabywania surowca drzewnego z punktu widzenia miejsc jego przerobu (geografia zakupu)
  • poddawanie ofert zakupu ocenie punktowej (wg kryterium ceny, zwyczaju kupieckiego i geografii zakupu) a następnie redukcji
  • wprowadzenie pojęć takich jak cena górna, proponowana oraz cena odmowy
  • nowy podział rynku drzewnego
  • zasada wzajemności w handlu surowcem drzewnym

Źródło: Link

Treść zarządzenia wraz z załącznikami:Link

Fot. lasy.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola