28 czerwca 2017

Nowe zasady segregacji odpadów

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowym projektem według którego opłaty za śmieci mogłyby zostać obniżone osobom posiadającym przydomowe kompostowniki.

Z dniem 1 lipca w życie wchodzi nowe prawo, które nakłada na mieszkańców wszystkich gmin obowiązek jednolitego, selektywnego sortowania odpadów na 4 frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Część samorządów ma jednak wątpliwości dotyczące tego rozwiązania prawnego wskazując jednocześnie na inne alternatywne rozwiązania, jak chociażby propagowane przez gminę Słupsk rozwiązanie polegające na zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych poprzez tworzenie kompostowników.

Parlamentarzysta Zbigniew Konwiński z kolei zastanawia się czy rozwiązanie to będzie spełniało kryteria segregacji odpadów w zgodzie z nowymi przepisami oraz czy istniałaby możliwość obniżenia opłaty za śmieci dla mieszkańców zagospodarowujących odpady biodegradowalne w kompostownikach oraz segregujących pozostałe rodzaje odpadów.

Parlamentarzysta wystosował w tej sprawie zapytanie do wiceministra środowiska. W odpowiedzi wiceminister  zaznaczył, że aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie zwalnia gmin z obowiązku organizowania wywozu selektywnie zbieranych odpadów,  niezależnie czy właściciele posesji posiadają kompostowniki czy nie. Ponadto jak zaznaczył wiceminister nie jest możliwe zróżnicowanie wysokości opłat ze względu fakt posiadania kompostownika, a tym samym  samodzielne zagospodarowywanie odpadów biodegradowalnych przez właściciela nieruchomości.

Wiceminister środowiska-Sławomir Mazurek zaznaczył ponadto, że Ministerstwo Środowiska planuje jednakże zmiany aktualnego prawa tak, by fakt posiadania kompostownika przez obywatela dawał gminie prawo do obniżenia mu wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów.

Źródło: Link

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola