18 maja 2022

Nowe fundusze na inwestycje w prywatne lasy

20 czerwca br. ruszy nabór wniosków na dofinasowania inwestycji w prywatne lasy - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będzie można składać do 29 lipca 2022 r. ARiMR poinformowała, że pomoc można otrzymać na m.in. dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

 

Jak podała Agencja, dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu. Pomoc adresowana jest również dla lasów, których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, oraz dla tych, które wykazano w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Wsparcie przyznawane będzie właścicielowi lasu - osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie należy mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Agencja wyjaśniła, że dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. - Jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana - waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni - podała.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 20 czerwca do 29 lipca br. w biurach powiatowych ARiMR osobiście lub poprzez platformę ePUAP, albo wysłać przesyłkę pocztową. Dokumenty będzie można składać też przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.

Więcej informacji: dofinansowanie inwestycji

 

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola