20 lipca 2022

Nabór wniosków na dopłaty do lasów prywatnych trwa, koniec 29 lipca 2022r.

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do  końca lipca 2022 r. w biurach agencji przyjmowane są wnioski o inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dopłaty te pochodzą z budżetu PROW na lata 2014-2020. Z dopłat mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne lub organizacje bez osobowości prawnej, które mają nadany nr identyfikacyjny.
Dopłaty do lasów prywatnych w 2022 r. mają pomóc w sfinansowaniu inwestycji, które zwiększą ich odporność na zmiany klimatyczne. Ponadto mają one za zadanie zwiększenie ich wartości środowiskowej.


Jakie lasy są objęte wsparciem?
Dopłaty skierowano do lasów prywatnych, które są w wieku od 11 do 60 lat i powierzchni od 0,1 do 40 ha. Muszą one także mieć opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub być zakwalifikowane przez starostę i zewidencjonowane jako lasy. Jednakże nie może ich obejmować premia pielęgnacyjna PROW. Lasy te nie powinny znajdować się na terenach objętych ochroną taka jak rezerwaty czy obszary Natura 2000. Wyjątkiem jest sytuacja, w której planowana inwestycja nie jest sprzeczna z celami ochrony tych obszarów.


Jaka dopłata do lasu?
Dopłaty do lasów prywatnych 2022 otrzymuje się do powierzchni lasu, na której podejmowane są konkretne działania. Ich wysokość jest zróżnicowana i zależy od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Wahają się one od 8,82 zł, za metr bieżący w przypadku kiedy beneficjent grodzi remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m. Z drugiej strony dopłatę w wysokości 14 213 zł do hektara można dostać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu. Polega ona na dolesianiu luk na danym terenie o nachyleniu powyżej 12°.


Pomoc można uzyskać na działania takie jak:

  • przebudowa składu gatunkowego lasu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego wynosi 30-50 lat,
  • dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego mieści się w przedziale 21-60 lat.
  • zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu czyli dolnej warstwy złożonej z drzew i krzewów, które chronią glebę i poprawiają jej aktywność. 

 

Ponadto można składać wnioski na dopłaty do założenia remizy. To obszar w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat. Tutaj wprowadza się gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. Jednocześnie remiza ma mieć powierzchnię 10 arów i być ogrodzona.


Dopłaty do lasu w zakresie czyszczenia późnego
Dopłaty do lasów prywatnych w 2022 można uzyskać też na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego. Obejmuje ono cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat. Prace te mają polegać na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Ponadto właściciele lasów mogą otrzymać także dodatkowe wsparcie na zabiegi chroniące realizowane przedsięwzięcia przed zwierzyną. Może być to ogrodzenie nowo założonej remizy lub zabezpieczenie drzewek repelentami albo osłonkami w razie przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub zróżnicowania jego struktury.


Dla kogo dopłaty do lasów prywatnych w 2022 r.?
Z dopłat mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne lub organizacje bez osobowości prawnej, które jednakże mają nadany nr identyfikacyjny. Beneficjent będzie musiał przedstawić zobowiązanie do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Plan taki powinien sporządzić nadleśniczy.


Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dopłaty do lasów prywatnych w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą w formie przesyłki rejestrowanej lub przez platformę ePUAP. Po raz pierwszy wnioski będzie można składać również przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.

 

Źródło: ARiMR
 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola