Unia europejska
04 stycznia 2022

Minister Edward Siarka: należy wzmocnić związek właścicieli lasów

Według wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki właściciele lasów prywatnych nie mają swojej reprezentacji. Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej  zapowiedział  „poddanie pod rozwagę” wzmocnienie związku właścicieli lasów odpisem podatkowym – analogicznie, jak w przypadku izb rolniczych. Komisja poświęcona była krytycznemu raportowi NIK dotyczącego nadzoru nad lasami prywatnymi.

 

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, w kontekście wyciągnięcia wniosków z raportu NIK,  przyznał, że jest „szereg problemów komunikacyjnych” z właścicielami lasów prywatnych, gdyż nie mają oni reprezentacji. - Zastanawiam się, czy na przykład nie powinno być tak, że przy podatku rolnym i leśnym, który płacą właściciele, że od jakiejś powierzchni odprowadzana jest jakaś symboliczna złotówka. Tak jak na przykład przy izbach rolnych dzisiaj. To by spowodowało, że  organizacja zrzeszająca prywatnych właścicieli miałaby podstawy finansowe, żeby jakoś funkcjonować – mówił.

 

- Gdyby ta organizacja zrzeszająca prywatnych właścicieli była podmiotem, który reprezentuje tych właścicieli, to w przypadkach legislacyjnych, kiedy opiniujemy dokumenty, byłaby partnerem. Byłaby partnerem zabiegającym o kwestie właśnie uporządkowania, także tych spraw związanych z nadzorem, robieniem planów, czy też skądinąd pożądanych działań, jakie są związane z zalesianiem gruntów – dodał minister Edward Siarka.

 

Zdaniem ministra w ostatnich latach obserwowaliśmy zjawisko, które „wiązało się z tym, że rozdrobnione   grunty nie zawsze pozwalały prowadzić racjonalną gospodarkę, czyli de facto nie przynosiły konkretnego zysku właścicielowi”.

 

Majowy raport NIK o wynikach kontroli nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa był bardzo krytyczny – NIK uznała, że starostwa nieprawidłowo nadzorują lasy nienależące do Skarbu Państwa. Podczas obrad sejmowej komisji ds. kontroli państwowej zapowiedziano wyciągnięcie wniosków z tej kontroli.

 

Jak mówił pełniący obowiązki dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze Włodzimierz Stobrawa, ministerstwo uznało za zasadne wnioski pokontrolne NIK i zapowiedziało wprowadzenie zmian, także legislacyjnych. Uznał też za potrzebne zmiany w nadzorze sprawowanym nad lasami niepaństwowymi. Jak podała NIK po kontroli, wartość pozyskanego bez legalizacji drewna w Polsce wynosiła rocznie ponad 670 milionów.

 

Wiceminister Edward Siarka zapowiedział „pogonienie” ministra spraw wewnętrznych i administracji do realizacji wniosków pokontrolnych NIK. Jak mówił, najważniejsze jest jednak podnoszenie świadomości właścicieli lasów prywatnych.

 

Więcej informacji:  https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/lasy-prywatne-beda-scislej-nadzorowane,114358.html

 

DR

 

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola