30 listopada 2019

MAZOWIECKIE REZERWATY PRZYRODY

Nasze stowarzyszenie miało ogromny zaszczyt wziąć udział w kolejnej konferencji pt: „Mazowieckie rezerwaty przyrody”, która odbyła się 19 listopada 2019 roku w Warszawie. Pojawili się na niej między innymi Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs,a także Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Konferencja była ostatnią częścią projektu Mazowieckie rezerwaty przyrody, który trwał od 2018 roku i to dzięki niemu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może się pochwalić następującymi  liczbami:

 

 

• 10 000 broszur prezentujących 15 rezerwatów przyrody znajdujących się w Warszawie i jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz 10 000 map obrazujących przebieg szlaków i lokalizację miejsc udostępnionych społeczeństwu w tych rezerwatach;

• 2000 gier memory stanowiących element edukacji w zakresie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk chronionych w mazowieckich rezerwatach przyrody;

• 2 filmy przyrodniczo-edukacyjne prezentujące walory przyrodnicze rezerwatów, wybrane zagrożenia i wskazujące na odpowiedzialność za zachowanie rezerwatów spoczywającą na każdymz nas; link

• 40 tablic informacyjnych w 12 rezerwatach przyrody przedstawiających m.in. elementy przyrodnicze danego rezerwatu oraz informacje na temat  udostępnionych szlaków i miejsc;

• 2 spotkania edukacyjne w rezerwatach przyrody (co najmniej 200 osób zaangażowanych w gryi zabawy edukacyjne, rozwiązywanie konkursów) oraz 3 spacery przyrodnicze na terenie rezerwatów przyrody;

• konferencję dla dziennikarzy oraz sesję terenową w rezerwacie przyrody, w wyniku której powstały materiały informacyjne w prasie, Internecie, radiu oraz telewizji;

• stronę #MazowieckieRezerwatyPrzyrody na Facebooku. 

Projekt ten jest pierwszym etapem działań edukacyjno-informacyjnych jakie planuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawionych było dziesięć prezentacji, które poruszały takie zagadnienia jak:

  • sieć rezerwatów w województwie mazowieckim (189 rezerwatów przyrody o pow. 18 400 ha),
  • uwarunkowania prawne oraz znaczenie ich w zarządzaniu rezerwatami,
  • działania ochronne jakie są realizowane oraz wszelkie zagrożenia,
  • edukacja i jej rola w ochronie przyrody.

Podczas wygłaszanych przemówień, najczęstszą kwestią była właśnie edukacja, jak ją przedstawiać dzieciom, jak tłumaczyć rodzicom którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, a także jak nauczyciele powinni w szkołach edukować dzieci w kwestii przyrody i jej ochrony. W wolnych wnioskach właśnie ten punkt stanowił grunt pod fundament ochrony przyrody na co nakładamy jest tak duży nacisk.

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola