20 listopada 2017

Manifestacja w obronie polskiego modelu leśnictwa.

W związku z organizacją zgromadzenia pt: „Jeszcze Polska nie zginęła – prawda i normalność”, Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów (SLiWL) zaprasza do wzięcia udziału w w/w manifestacji. Demonstracja planowana jest na 22 listopada 2017 roku, w godzinach 14.00 - 15.30 pod siedzibą Sejmu RP na ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.

Celem zgromadzenia jest obrona polskiego modelu użytkowania zasobów przyrodniczych, zwłaszcza lasów, w kontekście konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej.

Do wzięcia udziału w pikiecie zaproszeni zostali leśnicy, pracownicy parków narodowych, rolnicy, ludzie nauki, członkowie Rodziny Radia Maryja, osoby którym bliskie jest dobro polskiej przyrody.

SLiWL jako organizacja pozarządowa sprzeciwia się szkalowaniu dobrego imienia polskiego leśnika oraz popiera prowadzoną w Polsce trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. W ostatnim czasie obserwowany jest zmasowany atak na polskie leśnictwo, czemu jesteśmy zdecydowanie przeciwni.

W związku z powyższym SLiWL zachęcamy do czynnego udziału w wydarzeniu.

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola