30 grudnia 2018

Lasy prywatne w Finlandii

W Finlandii prywatni właściciele lasów, głównie rodziny, są w posiadaniu 60% gruntów leśnych i ok 70% rocznego przyrostu zasobów drzewnych. Fińskie rodzinne gospodarstwa leśne zaspokajają potrzeby rodzimego przemysłu drzewnego niemal w 80%.

Fińskie Lasy Państwowe zarządzane przez Metsähallitus stanowią ¼ gruntów leśnych, a firmy drzewne posiadają zaledwie kilka procent gruntów leśnych. Pozostała cześć, czyli ok 5% jest własnością gmin, parafii i lasów wspólnotowych.

Około 350tys. rodzinnych gospodarstw leśnych jest w posiadaniu co najmniej dwóch hektarów lasów. W gospodarstwach tych jest ok. 600 tys. właścicieli, ponieważ  cześć z nich stanowi własność wspólną małżonków, pozostałą cześć stanowią natomiast niepodzielone nieruchomości będące własnością spadkobierców lub współwłasnością konsorcjów.

Średni wiek właścicieli lasów wynosi 60 lat.

Średnia wielkość rodzinnych gospodarstw leśnych wynosi ok 30ha. Zmianie ulega struktura powierzchniowa: rośnie liczba małych lasów i zadrzewień o powierzchni poniżej 10 ha oraz dużych gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha. Fragmentacja fińskich lasów prywatnych wynika zazwyczaj z podziału między spadkobierców a powiększanie się gospodarstwa wynika z transakcji dokonywanych przez gospodarstwa leśne.

Z danych opublikowanych w raporcie „The State of Europe’s Forests 2015r” opublikowanym na 7 konferencji ministerialnej, w sprawie ochrony lasów w Europie, która odbyła się w  październiku 2015 roku w Madrycie wynika,ze:

  • Lasy pokrywają w Europie 33% powierzchni a w Finlandii 73%
  • W Europie pozyskuje się ok 66% rocznego przyrostu podczas gdy w Finlandii ok 70%
  • W Europie ok 12% powierzchni lasów zostało objęte ochroną w celu zachowania różnorodności biologicznej, w Finlandii ok 13%
  • Europejskie lasy pochłaniają ok 9% całkowitej europejskiej emisji gazów cieplarnianych a w Finlandii ok 40% krajowej emisji.
  • Zużycie energii drzewnej na mieszkańca w Europie jest największe w Finlandii i w Szwecji
  • Sektor drzewny w Europie wypracowuje ok 0,8% PKB a w Finlandii ok 4% PKB

Przeciętny zysk operacyjny zanotowany w 2017 roku przez nieprzemysłowe gospodarstwa leśne w całej Finlandii wyniósł 126 euro/ha, co stanowi wzrost o ok 17% w porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat. Wzrost ten jest efektem: zwiększenia pozyskania, wzrostu poziomu cen drewna na pniu oraz zmniejszenia nakładów inwestycyjnych. Różnice w wielkości przeciętnego zysku operacyjnego są widoczne w zależności od regionu kraju tj. na południu Finlandii przeciętny zysk operacyjny wyniósł 165 euro/ha a na północy jedynie 49 euro/ha. W kalkulacji zysku uwzględniono subsydia dla lasów niepaństwowych.

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące fińskich zasobów leśnych obrazuje poniższa grafika.

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola