28 stycznia 2022

Lasy prywatne otrzymają wsparcie na przygotowanie uproszczonych planów

Lasy prywatne otrzymają wsparcie z programu i środków funduszu leśnego Lasów Państwowych w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu.

Gospodarowanie lasami prywatnymi odbywa się m.in. na podstawie 10-letnich uproszczonych planów urządzenia lasu. Plany powstają od kilku już lat dzięki programowi i środkom z funduszu leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe. Niemal co trzeci hektar lasów prywatnych posiada plan sfinansowany z tego programu. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 1,53 mln zł.

Termin składania wniosków do programu wsparcia dobiegł końca jesienią ubiegłego roku. Jak informują Lasy Państwowe, wszystkie spośród 28 zgłoszonych wniosków rozpatrzono pozytywnie i będą zrealizowane w 2022 r. Według danych łączna powierzchnia uproszczonych planów obejmie 59 tys. ha, a kwota przeznaczona na ten cel z funduszu leśnego wyniesie 1,53 mln zł.

To od wejścia w życie nowelizacji ustawy o lasach w 2016 r. możliwe jest udzielanie wsparcia w zakresie sporządzenia uproszczonych planów ze środków funduszu leśnego.

- Cieszę się, że mamy możliwość wpierania właścicieli lasów prywatnych. Robimy to na wielu płaszczyznach. Finansujemy plany, ale także dzielimy się ekspercką wiedzą i wieloletnimi doświadczeniami. Nieodpłatne doradztwo fachowe w tym zakresie to jedno z istotnych świadczeń publicznych, jakimi mogą się pochwalić Lasy Państwowe. I nie jedyne - podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Jak dodaje, prywatnym właścicielom służy także system ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed niebezpiecznymi dla lasów owadami. Mogą też korzystać z finansowanych przez LP opracowań i źródeł informacji.

"Dokumentacja urządzeniowa, która powstaje w odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez indywidualnych właścicieli lasów, ma jednolity standard i sukcesywnie zasila zasoby Banku danych o lasach. Użytkownicy tego portalu uzyskują wiarygodne dane o wszystkich lasach, bez względu na to, czyją pozostają własnością" – podkreśla Lena Wyderkowska z Wydziału Urządzania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

 

źródło: Swiatrolnika.info, agropolska.pl

 

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola