27 sierpnia 2017

Lasy prywatne - co robić po nawałnicy

Po wystąpieniu nawałnicy właściciele lasów prywatnych powinni dokonać zgłoszenia zniszczeń we właściwym terytorialnie starostwie.

Następnie takie wnioski są rozpatrywane indywidualnie, a w terenie odbywają się oględziny zniszczonej powierzchni leśnej. Po wykonaniu oględzin starostwo podejmuje decyzje co do dalszego postępowania z lasem, indywidualnie dla każdego zgłoszonego przypadku.

W przypadku całkowitego zniszczenia lasu oraz braku w dokumentacji (uproszczony PUL) zaplanowanych zrębów, należy wystąpić do starosty  z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przedwczesny zrąb lasu. Starosta w swojej decyzji na podstawie przedłożonej dokumentacji określa powierzchnie na jakiej można wykonać zrąb oraz nakłada na właściciela obowiązek odnowienia lasu w czasie 5 lat od momentu zakończenia uprzątania powierzchni leśnej.

Jeżeli natomiast skala zniszczeń jest mała (pojedyncze wywroty i złomy na całej powierzchni)-to zobowiązuje się właściciela lasu do ich uprzątnięcia w ramach zaplanowanych zabiegów gospodarczych, zapisanych w uproszczonych planach urządzenia lasu bądź inwentaryzacji jego stanu.

Źródło: Link

Fot. drewno.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola