23 stycznia 2020

Lasy pod nadzorem

Lasy prywatne w Polsce zajmują dziś wg Głównego Urzędu Statystycznego blisko 19% powierzchni leśnej kraju (1782,3 tys. ha). Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawują starostowie. Zwykle jednak obowiązki doglądania prywatnych kniej przekazują oni leśnikom Lasów Państwowych. Tak stało się w powiecie radomskim (tamtejsze lasy prywatne zajmują blisko 13 tys. ha).

 

Nadzorem nad prywatnymi lasami powiatu zajmą się dwa nadleśnictwa – Radom i Marcule, jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Leśnicy nie tylko ocechują pozyskiwane w lasach prywatnej własności drewno, ale także doradzą w kwestiach m.in. odnowień czy prac pielęgnacyjnych (dyżury specjalistów w gminach powiatu planowane są nie rzadziej, niż raz w miesiącu). Będą też czuwać nad realizacja uproszczonych planów urządzania lasu a tym bardziej opornym właścicielom lasów, przypomną o ich obowiązkach.

 

Porozumienie w sprawie przekazania nadzoru podpisali 9 stycznia Jerzy Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, Tadeusz Misiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule i Waldemar Trelka, starosta radomski. – Racjonalna gospodarka leśna jest bardzo ważną kwestią, ponieważ dotyczy zasobów naturalnych, z których powinny korzystać również kolejne pokolenia. Nadzór nad lasami niepaństwowymi jest zadaniem własnym powiatu, które powierzamy specjalistom – przedstawicielom Lasów Państwowych. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy powiatu, będący właścicielami lasów – zachwala porozumienie radomski starosta.

zuza

Fot. lasy.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola