18 stycznia 2019

LASÓW PRYWATNYCH PRZYBYWA

30 listopada 2018 roku Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie internetowej zamieścił publikację „Leśnictwo 2018”. Stanowi ono kontynuację corocznego cyklu publikacji o stanie zasobów leśnych Polski, zachodzących w nich zmianach oraz rozmiarach i wynikach działalności gospodarczej prowadzonej w leśnictwie.

Z zestawienia powierzchni gruntów leśnych wynika, że w roku ubiegłym w  Polsce przybyło 12 tys. ha lasów, w tym ponad połowa, bo aż 8 tys. ha stanowią lasy prywatne, należących głównie do osób fizycznych. Dla tej formy własności w latach poprzednich przybywało odpowiednio: w roku 2017 – 9 tys. ha, 2016 – 8 tys. ha, 2015- 9 tys. ha, 2014- 14 tys. ha.

Efektem zmian następujących na terenie Polski jest 19,3% udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni lasów w naszym kraju. Należy podkreślić, że jest to o 0,1% więcej niż w roku 2017.Najwięcej lasów tej własności znajduje się w województwie mazowiecki, lubelskim i małopolskim. Lasy Prywatne w naszym kraju to głównie drzewostany w III klasie wieku (41-60 lat).

Lesistość w Polsce wynosi 29,6% i jest to o 0,1% więcej niż w roku poprzednim.

Więcej informacji na stronie: http://www.stat.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola