07 grudnia 2017

Lasów prywatnych przybywa

30 listopada 2017 roku Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie internetowej zamieścił publikację „Leśnictwo 2017”. Stanowi ono kontynuację corocznego cyklu publikacji o stanie zasobów leśnych Polski, zachodzących w nich zmianach oraz rozmiarach i wynikach działalności gospodarczej prowadzonej w leśnictwie.

Z zestawienia powierzchni gruntów leśnych wynika, że w roku ubiegłym w  Polsce przybyło 15 tys. ha lasów, w tym ponad połowa, bo aż 9 tys. ha stanowią lasy prywatne, należących głównie do osób fizycznych. Dla tej formy własności w latach poprzednich przybywało odpowiednio: w roku 2015- 14 tys. ha, 2014- 14 tys. ha, 2013- 13 tys. ha.

Efektem zmian następujących na terenie Polski jest 19,2% udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni lasów w naszym kraju. Należy podkreślić, że jest to o 0,2% więcej niż w roku 2014. Lasy Prywatne w naszym kraju to głównie drzewostany w III klasie wieku (41-60 lat).

Lesistość w Polsce wynosi 29,5%.

Więcej informacji na stronie: Link

Fot. f5.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola